Cybernetyka a nauki humanistyczne

Józef Kossecki Cywilizacja chińska

Józef Kossecki Cywilizacja chińska

Reklamy

Maciej Węgrzyn Cybernetyka sukcesu

Maciej Węgrzyn Cybernetyka sukcesu

Naukowe podstawy nacjokratyzmu – wieczór autorski Doc. Józefa Kosseckiego

Naukowe podstawy nacjokratyzmu – wieczór autorski Doc. Józefa Kosseckiego

Jolanta Wilsz Dlaczego cybernetyka powinna być w programach nauczania?

Dr hab. Jolanta Wilsz: DLACZEGO NAUKA INTERDYSCYPLINARNA – CYBERNETYKA POWINNA BYĆ W PROGRAMACH NAUCZANIA? W  n a u c e  t r a d y c y j n e j  rozróżniano DYSCYPLINY SPECJALNE, zajmujące się wyodrębnionymi fragmentami rzeczywistości, oraz MATEMATYKĘ jako dyscyplinę ogólną, zajmującą się logicznymi operacjami liczbowymi przydatnymi do rozwiązywania problemów w dyscyplinach […]

Jolanta Wilsz o edukacji

Dr hab. Jolanta Wilsz JAKIE WARUNKI POWINIEN SPEŁNIAĆ PROCES EDUKACYJNY Z PUNKTU WIDZENIA CYBERNETYCZNEJ TEORII SYSTEMÓW AUTONOMICZNYCH MARIANA MAZURA? W dobie globalizacji e d u k a c j a powinna: • uwzględniać indywidualne potrzeby uczących się oraz wymogi gospodarki rynkowej; • wspomagać rozwój uczniów zgodny z ich wrodzonymi predyspozycjami; • przygotowywać człowieka do ciągłego […]

Prelekcja insp. Macieja Węgrzyna w Kielcach

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia pierwszej i drugiej części wykładu insp. Macieja Węgrzyna o cywilizacjach będącego owocem współpracy z doc. Józefem Kosseckim w roku 2004 w WSHIT w Częstochowie. http://tagen.tv/vod/2014/11/wyklad-z-cyklu-narodowa-akademia-informacyjna-maciej-wegrzy-cz-1 http://tagen.tv/vod/2014/12/wyklad-z-cyklu-narodowa-akademia-informacyjna-maciej-wegrzyn-cz-2

Dr hab. Jolanta Wilsz: Dlaczego psychologowie boją się cybernetycznej teorii systemów autonomicznych Mariana Mazura?

— Czy niepokoi ich fakt, który jednoznacznie uzasadnia cybernetyczna teoria systemów autonomicznych, że odpowiedzi nawet bardzo dużej ilości anonimowych osób na wiele pytań zawartych w testach psychologicznych, ani też odpowiedzi na pytania stawiane przez psychologów indywidualnym osobom, nie pozwalają powiedzieć jaką osobowość ma człowiek, ani jaki jest przebieg procesów psychicznych? — Czy psychologów drażni fakt, […]