Problematyka walki informacyjnej

Rafał Brzeski, Agentura wpływu

Poniżej prezentujemy najnowszy tekst dra Rafała Brzeskiego, wybitnego znawcy zmagań wywiadu i kontrwywiadu, znanego dziennikarza, tłumacza i historyka, oddanego działacza opozycyjnego, autora wielu książek i wykładowcy. Artykuł został napisany dla serwisu socjocybernetyka.pl. Rafał Brzeski, Agentura wpływu (wersja poszerzona), Warszawa 2010 r. Około 2 i pół tysiąca lat wstecz, legendarny chiński strateg i teoretyk działań wojennych […]

Rafał Brzeski, Wojna informacyjna

Rafał Brzeski, WOJNA INFORMACYJNA (SKRYPT), Warszawa 2006. Wersja poprawiona specjalnie dla serwisu: http://www.socjocybernetyka.pl. Wojny można podzielić na dwie kategorie: wojny energetyczne i wojny informacyjne. Jeśli Kali palnąć kogoś maczugą, zgruchotać mu czaszkę i zabrać jego krowy, to jest to wojna energetyczna, ale jeśli Kali przekonać kogoś, żeby sam mu przyprowadził swoje krowy, to jest to […]

Oligarchia biurokratyczno-finansowa realnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa państw NATO

Dr Józef Kossecki Emerytowany docent Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach email: jkossecki@aster.pl Tekst referatu wygłoszonego na ogólnokrajowej konferencji naukowej WYMIARY BEZPIECZEŃSTWA EUROPEJSKIEGO NA PROGU XXI WIEKU NATO – W PRZEDEDNIU NOWEJ STRATEGII Zorganizowanej przez Instytut Nauk Politycznych UJK w Kielcach, Która odbyła się w dniach 1-2 września 2009 w Kielcach i Pińczowie. Oligarchia biurokratyczno-finansowa […]

Zagrożenie demograficzne narodów słowiańskich

Dr Józef Kossecki Emerytowany docent Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach Tekst referatu wygłoszonego w dniu 16 maja 2008 r. podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Kamieńcu Podolskim na Narodowym Uniwersytecie im. Iwana Ogienka ZAGROŻENIE DEMOGRAFICZNE NARODÓW SŁOWIAŃSKICH

Cywilizacja Łacińska w ujęciu cybernetyki społecznej

Dnia 25 kwietnia AD 2009 w Poznaniu w sali konferencyjnej budynku „Delta” przy ulicy Towarowej odbyła się konferencja naukowa dotycząca Cywilizacji Łacińskiej. Organizatorami konferencji byli: Polska Korporacja Akademicka Baltia oraz środowisko Klubu Polityki Narodowej. Konferencja miała związek z przypadającą na 21 kwietnia rocznicą założenia Rzymu. Głównym punktem konferencji było obszerne wystąpienie doc. dra Józefa Kosseckiego […]