Archiwum polityczne Józefa Kosseckiego

Życiorys Józefa Kosseckiego – nieocenzurowana pełna wersja (pdf)

Doc. Józef Kossecki, Stanisław Tymiński, PLAN X (pdf)

Stanisław Tymiński, ANTYPOLONIZM (pdf)

Poniższy tekst dyskusji nt. TWX z okresu 2008/9 dostaliśmy od doc. Kosseckiego z prośbą o publikację w całości.

http://lustronauki.wordpress.com/2008/10/03/jozef-kossecki (pdf)

Materiał w kontekście ocenzurowania hasła „Józef Kossecki” na Wikipedii:

http://mrocznekulisy3rp.bloog.pl/id,329984220,title,Kuczuynski-na-rozdrozach-klamstw-,index.html

Józef Kossecki o LND i ZP Grunwald:

https://www.youtube.com/watch?v=ch_C5WBvD_8

Z archiwum Ligi Narodowo-Demokratycznej

Materiały z działalności w okresie 1960-1990 r.

„Mogę już teraz ujawnić jeszcze jedno ważne nazwisko człowieka, którego chroniłem podczas śledztwa w 1960 roku: profesora Witolda Sawickiego, który był ekspertem prymasa Wyszyńskiego do spraw masonerii.
Książka jego autorstwa pt. „Organizacje tajne w walce z Kościołem” była napisana na przełomie lat 50. i 60. W latach 60. została wydana w formie tzw. samizdatu (czyli maszynopisu z wykorzystaniem kalki i papieru przebitkowego), jako tekst anonimowy – ze zrozumiałych względów. Jej kopię maszynową otrzymałem w latach 60. od Pana Walentego, jako materiał szkoleniowo-naukowy dla tajnej naukowej części LND. Był to okres kiedy już – po smutnych doświadczeniach z pierwszego okresu naszej działalności, zakończonej wsypą – szeregi LND zostały oczyszczone z ludzi nieodpowiednich (niektórzy z nich dzisiaj przedstawiają się jako główne osoby w LND) i tekst pracował spokojnie, a jego egzemplarz się zachował (u mnie a nie w archiwum IPN).  Udostępniłem go autorowi strony socjocybernetyka, na której został on opublikowany jako materiał źródłowy – oczywiście bez podania nazwiska Autora, gdyż nie miałem upoważnienia od rodziny Profesora do ujawniania go. Z tych samych względów dotychczas tego nazwiska nie ujawniałem.
Dzisiaj otrzymałem przesyłkę z wydaną przez WYDAWNICTWO WERS w formie książkowej tą pracą, w której podane jest nazwisko Autora – prof. Witolda Sawickiego, wraz z informacją biograficzną o Nim, otrzymałem też list z prośbą o podanie o niej informacji, nie czuję się więc już zobowiązany do dyskrecji w tej sprawie.
Mogę też w związku z tym dodać informację, że z osobą prof. Witolda Sawickiego wiąże się ciekawa dla historii LND sprawa. Pan Walenty Majdański w 1957 roku własnoręcznie wpisał do mego notesu nazwisko Profesora, ale zastosował klasyczną metodę tzw. przesuwania źródła – zmienił imię profesora na Jerzy, zaś profesor Jerzy Sawicki był znanym jeszcze stalinowskim komunistycznym dygnitarzem pochodzenia żydowskiego (m.in. był obecny z ramienia Polski na procesie norymberskim).
Ten wpis w moim notesie, który zarekwirowano podczas rewizji w dniu 7 maja 1960 roku, od razu zwrócił uwagę przesłuchującego mnie kapitana Zbigniewa Cieślikowskiego, który też zapytał mnie co tu robi prof. Jerzy Sawicki (jak zauważył mimochodem jego profesor z Uniwersytetu) i czyje to pismo. Spokojnie odpowiedziałem, że profesora Jerzego Sawickiego wpisał do mego notesu własnoręcznie Walenty Majdański, dobry znajomy profesora. Cieślikowski rzecz jasna nie przesłuchiwał ani swego profesora, ani Pana Walentego. W rezultacie ani Pan Walenty, ani profesor Witold Sawicki nie byli w naszej sprawie przesłuchiwani. Warto zauważyć, że zastosowane przez Pana Walentego klasyczne przesunięcie źródła okazało się skuteczne w stosunku do oficerów śledczych SB. Nie należy się w związku z tym dziwić, że na analogiczny chwyt zastosowany w dzienniku rejestracyjnym PRL-owskiego MSW, nabierają się do dzisiaj badacze z IPN i nie tylko oni. Ignorantia iuris nocet można to skwitować, gdyż w tym wypadku chodzi o ignorancję w dziedzinie praw rządzących działalnością tajnych służb.”
J. Kossecki

Tekst, o którym mowa w powyższym komentarzu docenta Józefa Kosseckiego znajduje się w pierwszym linku.

Organizacje tajne w walce z Kościołem (pdf) – (największy plik 487MB)

A. Ohalski, Feliksa Konecznego porównawcza wiedza o cywilizacjach (pdf)

J. Kossecki, Metoda psychologiczna socjologii w ujęciu prof. Leona Petrażyckiego (pdf)

J. Krzyżewski, Przemiany systemu prawnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej jako wyraz przemian cywilizacyjnych (pdf)

S. Kurowski, Naród a doktryna kosmopolityzmu (pdf)

S. Kurowski, Naród a doktryna kosmopolityzmu (poszerzona wersja)(pdf)

J. Krzyżewski, Sytuacja prawna rodziny w PRL (pdf)

J. Kossecki, Panorama opozycji politycznej (pdf)

J. Kossecki, Elementy socjotechniki propagandy (1980 r.) (pdf)

Materiały z działalności w okresie 1957-1960 r.

J. Kossecki, Fragment programu LN-D (Wstęp) (pdf)

Józef Kossecki: Program Ligi Narodowo-Demokratycznej

Wstęp

System komunistyczny panujący obecnie w Polsce, na pierwszy rzut oka zawiera olbrzymią ilość nonsensów i pozornych paradoksów. Jeżeli jednak założyć, że system ten ma na celu nie żadne budowanie potęgi Polski, lecz jest systemem konsekwentnie zmierzającym do zniszczenia nas fizycznego i moralnego, do wyjałowienia zwłaszcza politycznego i sparaliżowania objawów niezależnego działania polskiego narodu, wtedy pozorne nonsensy i błędy stają się zrozumiałe- jako środki powolnie, ale skutecznie zmierzające do wytkniętego z góry celu. Czując się współodpowiedzialni za losy naszego Narodu uważamy, że nie ma takiej sytuacji z której by naród zorganizowany i świadomy swych celów nie mógł wyciągnąć korzyści w tej sytuacji możliwych.

Ponieważ obecny rząd komunistyczny nie tylko nie reprezentuje polskiej racji stanu, lecz także nie pozwala na jawne tworzenie organizacji, które by reprezentowały polskie interesy i niezależną polską myśl polityczną, dlatego uważamy za konieczne i przystępujemy do tworzenia wewnętrznej organizacji polskiego narodu, która będzie pracowała nad rozwojem niezależnej polskiej myśli politycznej, wychowywała społeczeństwo według jej zasad i w miarę możliwości zmuszała nas do liczenia się z polską narodową racją stanu. Jesteśmy kontynuacją obozu narodowego w nowych zmienionych warunkach polityczno-społecznych. Do zagadnień narodowego bytu podchodzimy uzbrojeni w zasady i metody polskiej szkoły myśli nacjonalistycznej, której twórcami byli: Roman Dmowski, Jan Ludwik Popławski i Zygmunt Balicki. Uważamy za swój obowiązek rozwijać twórczo i dostosowywać do zmienionych warunków polską narodową myśl polityczną. Nawiązując do tradycji Ligi Narodowej przybieramy nazwę Ligi Narodowo-Demokratycznej. Niemniej przeto obce są nam przesądy „patriotyzmu partyjnego” i uważamy, że w naszym ruchu jest miejsce dla wszystkich Polaków uznających naszą ideologię i nasz program. Ponieważ Liga nie może występować jawnie, wobec tego uważamy za konieczne, aby nasi członkowie wchodzili do organizacji jawnych działających obecnie w Polsce i wpływali na te organizacje w myśl zasad naszego programu.

Ponieważ zasadniczym warunkiem rozpoczęcia każdej pracy politycznej jest istnienie odpowiedniej kadry i posiadanie odpowiedniego programu, wobec tego działalność naszą dzielimy na dwa etapy:

Pierwszy  etap, który rozpoczynamy obecnie musi być poświęcony:

a)      kształtowanie kadry działaczy politycznych, zdolnych do samodzielnego realizowania programu Ligi w każdych warunkach, w jakich się znaleźli.

b)      rozbudowa sieci organizacyjnej opartej na kolejnych stopniach hierarchii.

c)      studia nad sytuacją polityczną oraz praca nad dostosowaniem polskiej myśli politycznej do zmienionych warunków.

d)      stopniowe przenikanie do wszystkich organizacji jawnie działających i do aparatu państwowego.

e)      w etapie I-szym wszelkie wystąpienia na zewnątrz muszą być wykluczone i wszystkich członków obowiązuje bezwzględne zachowanie tajemnicy co do szczegółów działalności Ligi.

Z chwilą gdy się wzmocnimy będzie możliwe przejście do etapu II-go poświęconego wprowadzeniu w życie naszego programu. Ponieważ jednak już w pierwszym etapie konieczne jest zdanie sobie sprawy z celu do którego dążymy, wobec tego już teraz formujemy zasady ideowe i program w imię którego będziemy w przyszłości walczyć.

Program nasz, będziemy w miarę gromadzenia doświadczeń rozbudowywać”.

“9 maja Prokuratura Wojewódzka dla m. st. Warszawy wszczęła śledztwo “w sprawie utworzenia i działalności  w Warszawie  w okresie od 1958 do 7 maja 1960 związku, którego istnienie, ustrój i cel pozostawały tajemnicą wobec władzy państwowej”. Wśród aresztowanych znaleźli się: Przemysław Górny, Henryk Klata, Józef Kossecki, Janusz Krzyżewski i Marian Barański” (Nurt Narodowy Opozycji Demokratycznej w PRL 1955-1990, Program konferencji naukowej IPN, Warszawa 2008, s 9)

Za użyczenie  archiwalnego programu Ligi Narodowo Demokratycznej redakcja Tajnej Wiedzy eXtremalnej pragnie podziękować jednemu z żyjących członków Ligi, który jest w posiadaniu Archiwum LND. Fragmenty zaznaczone w oryginalnym materiale zostały podkreślone na potrzeby śledztwa i miały świadczyć o “wrogim nastawieniu wobec socjalistycznego ustroju”.

Źródło „Program LND”, więcej informacji:  http://twx.bloog.pl

%d blogerów lubi to: