Literatura

Drugi tom „Zeszytów Oświęcimskich” w całości

Udostępniamy po raz pierwszy w całości drugi tom „Zeszytów Oświęcimskich” (1958)! A w środku plan depopulacji terenów wschodnich oraz przeprowadzane w tym celu eksperymenty sterylizacyjne Carla Clauberga. Na stronie możemy pobrać plik pdf. Zeszyty Oświęcimskie 2, 1958 (całość) 194MB

Cybernetyka w praktykach kulturowych

Cybernetyka w praktykach kulturowych – wywiad z Romanem Bromboszczem, rozmawia Paweł Kozioł (2008) [„Wakat” nr 2 (7) 2008] P.K.: Skąd pomysł na poezję cybernetyczną? Jak to mniej więcej było ugadywane, postanawiane? R.B.: Na początku była fascynacja cybernetyką od strony filozoficznej. Na ostatnim roku studiów doktoranckich prowadziliśmy (Roman Bromboszcz, Jarosław Boruszewski, Tomasz Misiak, Sławomir Leciejewski) konwersatorium […]

Maciej Węgrzyn: Pracodawca – dobroczyńca czy wyzyskiwacz?

Mgr inż. Maciej Węgrzyn1 Pracodawca – dobroczyńca czy wyzyskiwacz?  – referat wygłoszony na konferencji w Staszowie Streszczenie: Artykuł omawia zmiany w wyobrażeniach o prawach i obowiązkach pracodawcy i pracownika. Zdefiniowano pojęcia stosunku pracy, pracodawcy i pracownika, z uwzględnieniem kalendarium wydarzeń najważniejszych dla przebiegu konfliktów społecznych. Podano założenia teorii społeczno ekonomicznych będących podstawą podejmowania „walki klasowej”, podano […]

R. Brzeski: Propaganda

R. Brzeski: Propaganda

PROPAGANDA Zdefiniowanie propagandy nie jest rzeczą łatwą, ale większość teoretyków i praktyków zgadza się, że jest to proces intencjonalnego rozpowszechniania poglądów i przekonań; specyficzny proces komunikowania się, w którym nadawca stara się manipulować odbiorcami drogą rozbudzania emocji oraz zwodniczą lub pokrętną argumentacją. Sir Campbell Stuart praktyk antyniemieckich działań propagandowych z lat I i II wojny […]

R. Brzeski: Prowokacja – skrypt

Zapraszamy do lektury kolejnego teksu nadesłanego przez dra Rafała Brzeskiego (referat ze spotkania w 2010 r.). Dalszy kolportaż dozwolony z powołaniem się na źródło. Rafał Brzeski PROWOKACJA – (SKRYPT) Warszawa 2012 W terminologii Oddziału II Sztabu Głównego WP, instytucji powołanej do informacyjnej obrony II Rzeczypospolitej, prowokacja to „rozmyślne działanie mające na celu spowodowanie takich czynów […]

R. Brzeski: Dezinformacja – skrypt

R. Brzeski: Dezinformacja – skrypt

Zapraszamy do lektury teksu nadesłanego przez dra Rafała Brzeskiego. Dalszy kolportaż dozwolony z powołaniem się na źródło. R. Brzeski, Dezinformacja (skrypt) (pdf) Rafał Brzeski DEZINFORMACJA (SKRYPT) Warszawa 2011 Kiedy Kim Philby, legendarny agent sowiecki działający wewnątrz brytyjskiej Secret Intelligence Service, zmarł z przepicia w Moskwie w 1988 roku, w Londynie powstał przewrotny plan, żeby udekorować […]

Nowe teksty referatów Józefa Kosseckiego z konferencji naukowych

Dzięki uprzejmości autora prezentujemy poniższe teksty referatów. 1. tekst referatu J. Kosseckiego pt. „Ewolucja metod sterowania społecznego – od energetycznych do informacyjnych (doc)” wygłoszonego na konferencji naukowej na Uniwersytecie w Kamieńcu Podolskim na Ukrainie w dniu 21 maja 2009 roku, 2. tekst referatu J. Kosseckiego pt. „Wizerunek polityczny: ideologiczny, strategiczny, operacyjny czy taktyczny (doc)” wygłoszonego w dniu 16 marca […]