Literatura

Drugi tom „Zeszytów Oświęcimskich” w całości

Udostępniamy po raz pierwszy w całości drugi tom „Zeszytów Oświęcimskich” (1958)! A w środku plan depopulacji terenów wschodnich oraz przeprowadzane w tym celu eksperymenty sterylizacyjne Carla Clauberga. Na stronie możemy pobrać plik pdf. Zeszyty Oświęcimskie 2, 1958 (całość) 194MB

Cybernetyka w praktykach kulturowych

Cybernetyka w praktykach kulturowych – wywiad z Romanem Bromboszczem, rozmawia Paweł Kozioł (2008) [„Wakat” nr 2 (7) 2008] P.K.: Skąd pomysł na poezję cybernetyczną? Jak to mniej więcej było ugadywane, postanawiane? R.B.: Na początku była fascynacja cybernetyką od strony filozoficznej. Na ostatnim roku studiów doktoranckich prowadziliśmy (Roman Bromboszcz, Jarosław Boruszewski, Tomasz Misiak, Sławomir Leciejewski) konwersatorium […]

Maciej Węgrzyn: Pracodawca – dobroczyńca czy wyzyskiwacz?

Mgr inż. Maciej Węgrzyn1 Pracodawca – dobroczyńca czy wyzyskiwacz?  – referat wygłoszony na konferencji w Staszowie Streszczenie: Artykuł omawia zmiany w wyobrażeniach o prawach i obowiązkach pracodawcy i pracownika. Zdefiniowano pojęcia stosunku pracy, pracodawcy i pracownika, z uwzględnieniem kalendarium wydarzeń najważniejszych dla przebiegu konfliktów społecznych. Podano założenia teorii społeczno ekonomicznych będących podstawą podejmowania „walki klasowej”, podano […]

R. Brzeski: Propaganda

R. Brzeski: Propaganda

PROPAGANDA Zdefiniowanie propagandy nie jest rzeczą łatwą, ale większość teoretyków i praktyków zgadza się, że jest to proces intencjonalnego rozpowszechniania poglądów i przekonań; specyficzny proces komunikowania się, w którym nadawca stara się manipulować odbiorcami drogą rozbudzania emocji oraz zwodniczą lub pokrętną argumentacją. Sir Campbell Stuart praktyk antyniemieckich działań propagandowych z lat I i II wojny […]

R. Brzeski: Prowokacja – skrypt

Zapraszamy do lektury kolejnego teksu nadesłanego przez dra Rafała Brzeskiego (referat ze spotkania w 2010 r.). Dalszy kolportaż dozwolony z powołaniem się na źródło. Rafał Brzeski PROWOKACJA – (SKRYPT) Warszawa 2012 W terminologii Oddziału II Sztabu Głównego WP, instytucji powołanej do informacyjnej obrony II Rzeczypospolitej, prowokacja to „rozmyślne działanie mające na celu spowodowanie takich czynów […]

R. Brzeski: Dezinformacja – skrypt

R. Brzeski: Dezinformacja – skrypt

Zapraszamy do lektury teksu nadesłanego przez dra Rafała Brzeskiego. Dalszy kolportaż dozwolony z powołaniem się na źródło. R. Brzeski, Dezinformacja (skrypt) (pdf) Rafał Brzeski DEZINFORMACJA (SKRYPT) Warszawa 2011 Kiedy Kim Philby, legendarny agent sowiecki działający wewnątrz brytyjskiej Secret Intelligence Service, zmarł z przepicia w Moskwie w 1988 roku, w Londynie powstał przewrotny plan, żeby udekorować […]

Nowe teksty referatów Józefa Kosseckiego z konferencji naukowych

Dzięki uprzejmości autora prezentujemy poniższe teksty referatów. 1. tekst referatu J. Kosseckiego pt. „Ewolucja metod sterowania społecznego – od energetycznych do informacyjnych (doc)” wygłoszonego na konferencji naukowej na Uniwersytecie w Kamieńcu Podolskim na Ukrainie w dniu 21 maja 2009 roku, 2. tekst referatu J. Kosseckiego pt. „Wizerunek polityczny: ideologiczny, strategiczny, operacyjny czy taktyczny (doc)” wygłoszonego w dniu 16 marca […]

J. Kossecki: Cybernetyka społeczna

Za zgodą i na życzenie doc. Józefa Kosseckiego udostępniono w celach naukowych kopię kolejnej pozycji tego autora. Drugie, PWN-owskie wydanie „Cybernetyki społecznej” z 1981 roku zostało znacznie uzupełnione i poprawione. J. Kossecki, Cybernetyka społeczna (pdf)

Józef Kossecki: Podstawy nowoczesnej nauki porównawczej o cywilizacjach (socjologia porównawcza cywilizacji)

Dzięki uprzejmości naszego wykładowcy doc. Józefa Kosseckiego prezentujemy kolejną książkę tego wybitnego socjocybernetyka, w której przedstawia podstawy nauki porównawczej o cywilizacjach w ujęciu cybernetycznym, nawiązującej do teorii prof. Feliksa Konecznego. Załączone w poniższym linku „Podstawy nowoczesnej nauki porównawczej o cywilizacjach (socjologia porównawcza cywilizacji)”, jest wersją książki z 2002 r., która w kolejnym roku została wydana […]

Totalna wojna informacyjna – część II

Zapraszamy do lektury książki Józefa Kosseckiego pt. „Wpływ totalnej wojny informacyjnej na dzieje PRL”, która jest kontynuacją poniżej opublikowanej książki „Totalna wojna informacyjna XX wieku a II RP”. Książka w wersji elektronicznej (pdf) dostępna tylko na SOCJOCYBERNETYKA.PL Józef Kossecki, Wpływ totalnej wojny informacyjnej na dzieje PRL, Kielce 1999. cz. I Józef Kossecki, Wpływ totalnej wojny […]

Totalna wojna informacyjna – część I

Zapraszamy do lektury książki Józefa Kosseckiego pt. Totalna wojna informacyjna XX wieku a II RP. Józef Kossecki, Totalna wojna informacyjna XX wieku a II RP, Kielce 1997. (plik pdf) Książka w wersji elektronicznej dostępna tylko na SOCJOCYBERNETYKA.PL Poniżej przedstawiamy fragment ze wstępu. WSTĘP Sterowanie społeczne jest to wywieranie wpływu na społeczeństwo zmierzające do osiągnięcia określonych […]

Józef Kossecki: Historia systemu sterowania społecznego Kościoła Katolickiego

Książka w wersji elektronicznej dostępna tylko na socjocybernetyka.pl Józef Kossecki, Historia systemu sterowania społecznego Kościoła Katolickiego, Kielce 1999. (plik pdf)   SPIS TREŚCI Przedmowa Wstęp Pojęcie systemu sterowania społecznego Ogólna analiza systemu sterowania społecznego Kościoła katolickiego System sterowania społecznego Kościoła katolickiego od założenia do edyktu mediolańskiego System sterowania społecznego Kościoła katolickiego od edyktu mediolańskiego do […]

Rafał Brzeski, Agentura wpływu

Poniżej prezentujemy najnowszy tekst dra Rafała Brzeskiego, wybitnego znawcy zmagań wywiadu i kontrwywiadu, znanego dziennikarza, tłumacza i historyka, oddanego działacza opozycyjnego, autora wielu książek i wykładowcy. Artykuł został napisany dla serwisu socjocybernetyka.pl. Rafał Brzeski, Agentura wpływu (wersja poszerzona), Warszawa 2010 r. Około 2 i pół tysiąca lat wstecz, legendarny chiński strateg i teoretyk działań wojennych […]

Rafał Brzeski, Wojna informacyjna

Rafał Brzeski, WOJNA INFORMACYJNA (SKRYPT), Warszawa 2006. Wersja poprawiona specjalnie dla serwisu: http://www.socjocybernetyka.pl. Wojny można podzielić na dwie kategorie: wojny energetyczne i wojny informacyjne. Jeśli Kali palnąć kogoś maczugą, zgruchotać mu czaszkę i zabrać jego krowy, to jest to wojna energetyczna, ale jeśli Kali przekonać kogoś, żeby sam mu przyprowadził swoje krowy, to jest to […]

Podstawy naukowe nacjokratyzmu – nowość! Wstęp i pierwszyhttps://wordpress.com/post/9036756/82# rozdział nowej książki dla serwisu www.socjocybernetyka.pl

Hasła głoszone przez ideologów Ligi Narodowej, nawołujące do krzewienia świadomości polskiej wśród ubogich warstw społecznych oraz solidaryzmu narodowego były powszechne wśród arystokracji, ziemiaństwa i inteligencji doby narodzin nowoczesnego narodu.* Reprezentował je obóz narodowy. Akcenty idei solidaryzmu pojawiają się między innymi w doktrynach politycznych nurtu organicznego konserwatyzmu. Solidaryzm jako kierunek społeczno-polityczny powstał w II połowie XIX […]