Program

Kurs cybernetyki społecznej jako podstawy nacjokratyzmu

Kurs rozpoczyna systematyczne studia nad tego rodzaju tematyką. Na początek proponujemy tematy: rola taktyki, sztuki operacyjnej, strategii i ideologii w działaniach społecznych, następnie elementy demografii historycznej i politycznej (przedmiot na naszych uczelniach nie istniejący), a dalej elementy cybernetycznej analizy procesów społecznych, cybernetycznej analizy stosunków międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem konfliktów, elementów psychocybernetyki, problemów manipulacji i walki informacyjnej we współczesnym świecie. Dla osób o głębszych zainteresowaniach naukowych problemy jakościowej teorii informacji i metacybernetyki.

Program kursu cybernetyki społecznej

1. Cybernetyka i jej rola w procesie integracji nowoczesnej nauki. Polska szkoła cybernetyki społecznej.

2. Podstawowe pojęcia cybernetyki ogólnej i społecznej.

3. Systemy i procesy autonomiczne.

4. Elementy socjocybernetyki.

5. Elementy psychocybernetyki.

6. Nauka porównawcza o cywilizacjach w ujęciu cybernetycznym. (Jednostronne teorie rozwoju społecznego: biologizm, ekonomizm, ideologizm. Nauka porównawcza o cywilizacjach w ujęciu prof. Feliksa Konecznego jako próba wielostronnego ujęcia życia społecznego. – MK)

7. Cybernetyczna analiza procesów i konfliktów społecznych w Polsce od zakończenia II wojny światowej do czasów współczesnych.

8. Cybernetyczna analiza procesów sterowania międzynarodowego i konfliktów międzynarodowych.

9. Elementy ogólnej jakościowej teorii informacji i jej zastosowań.

10. Podstawy cybernetycznej teorii dowodów naukowych i sądowych.

11. Cybernetyczna analiza walki informacyjnej i manipulacji.

Program przygotował doc. Józef Kossecki

 *

Niektórymi podstawowymi korzyściami jakie można wyciągnąć z szkolenia są: 1) obrona przed manipulacją, jako specyficznym rodzajem sterowania, gdzie prawdziwy cel jak i niekiedy sam fakt sterowania są przed obiektem sterowanym ukryte; 2) opanowanie metod wpływania na otoczenie; 3) możliwość przyswojenia wiedzy o praktycznym zastosowaniu w życiu codziennym, działalności w różnych organizacjach i poszczególnych dyscyplinach naukowych.

Ponadto proponujemy cykle zajęć np.: Ogólna jakościowa teoria informacji, Proces powstawania nowoczesnych narodów, Problematyka wojny informacyjnej, Historia i filozofia służb specjalnych; a także całoroczne bloki: Społeczne procesy poznawcze, Nauka poznawcza o cywilizacjach, Polska Szkoła Cybernetyki etc.

Chętnych prosimy o kontakt na adres

E-mail: baltiae@gmail.com

Informacje dotyczące kontaktu z grupami, wykładowców i charakteru NAI znajdą Państwo w zakładce KONTAKT.

%d blogerów lubi to: