Służby informacyjne

Rafał Brzeski o wojnie informacyjnej w internecie

Rafał Brzeski o wojnie informacyjnej w internecie

Dr Rafał Brzeski: Niemieckie służby specjalne do końca I Wojny Światowej

W sobotę 1 lutego w lokalu przy Alejach Marcinkowskiego 20a w Poznaniu odbędzie się wykład dra Rafała Brzeskiego pt. „Niemieckie służby specjalne do końca I Wojny Światowej”. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 14. Zapraszamy wszystkich chętnych. Kontakt: Tel. kom.: 517 698 371

Spotkanie z doc. Józefem Kosseckim

Zapraszamy na dwudniowe zajęcia z docentem Józefem Kosseckim, które rozpoczną się w sobotę 18 stycznia 2014 roku w lokalu przy ul. Strzeszyńskiej 31 (wjazd od Jasielskiej) w Poznaniu o godz. 13 i w części nieoficjalnej potrwają do g. 21. Niedzielne zajęcia (19.1) rozpoczną się o godz. 11 i zakończą o godz. 18.45. W trakcie zajęć […]

Dr Rafał Brzeski: Służby specjalne Bizancjum

Dr Rafał Brzeski o aferze Snowdena

Dr Rafał Brzeski o aferze Snowdena

Maciej Węgrzyn: Hitlerowska wojna informacyjna

Maciej Węgrzyn: Hitlerowska wojna informacyjna z użyciem tajnych dokumentów polskiej dyplomacji Streszczenie: Artykuł omawia użycie tajnych dokumentów polskiej dyplomacji w hitlerowskiej wojnie informacyjnej, traktując wojnę informacyjną jako przejaw filozofii imperialnej Scypiona. Omówiono zawartość „białej księgi nr 3” wydanej w r. 1940. i przedstawiono domniemane rozumowanie agentów Abwehry i Gestapo działających za granicą na szkodę Polski […]

Dr Rafał Brzeski: Służby specjalne starożytnego Rzymu

Dr Brzeski: Tarcia między Moskwą a Berlinem jako skutek likwidacji suwerenności Polski

Wojna IV generacji – wywiad z dr Rafałem Brzeskim

Wywiad z drem Rafałem Brzeskim dla diarium.pl.

Dr Rafał Brzeski: Służby specjalne starożytnego Rzymu

Korporacja Akademicka Baltia oraz poznański oddział Narodowej Akademii Informacyjnej zaprasza na spotkanie z doktorem Rafałem Brzeskim, które odbędzie się 20 kwietnia Roku Pańskiego 2013, początek o godzinie 15.00, na kwaterze przy Alejach Marcinkowskiego 20a. Tematem wykładu i późniejszej dyskusji będą „Służby specjalne starożytnego Rzymu”. Prelekcja ma związek z przypadającą 21 kwietnia 2766 rocznicą założenia Rzymu. […]

Docent Kossecki o aktualności XIX wiecznych metod prowokacji policyjnej i hodowaniu terrorystów

Docent Kossecki o aktualności XIX wiecznych metod prowokacji policyjnej i hodowaniu terrorystów

Rafał Brzeski: Wojna informacyjna

Rafał Brzeski: Wojna informacyjna

R. Brzeski: Propaganda

R. Brzeski: Propaganda

PROPAGANDA Zdefiniowanie propagandy nie jest rzeczą łatwą, ale większość teoretyków i praktyków zgadza się, że jest to proces intencjonalnego rozpowszechniania poglądów i przekonań; specyficzny proces komunikowania się, w którym nadawca stara się manipulować odbiorcami drogą rozbudzania emocji oraz zwodniczą lub pokrętną argumentacją. Sir Campbell Stuart praktyk antyniemieckich działań propagandowych z lat I i II wojny […]

R. Brzeski: Azjatyckie służby specjalne cz. I

R. Brzeski: Azjatyckie służby specjalne cz. I