Dodaj komentarz

Program Konferencji 2 VI AD 2023

Program V Konferencji Naukowej Zakładu Kryminologii Stosowanej Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego AJP 

„Teorie informacji i analiza informacji w kryminalistyce, kryminologii, prawie i naukach o bezpieczeństwie”

2 VI AD 2023

Konferencja odbędzie się w sali konferencyjnej Biblioteki Głównej Akademii im. Jakuba z Paradyża przy ulicy Fryderyka Chopina 52 w Gorzowie Wielkopolskim

10.30 ― Rozpoczęcie Konferencji

10.40. dr Maciej Henryk Górny, Zakład Kryminologii Stosowanej Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego AJP 

Wykład inauguracyjny ― „Zastosowania teoryj informacji w kryminalistyce i kryminologii ― wybrane zagadnienia” 

11.05. dr inż. Robert Maciejczyk, Kierownik Zakładu Kryminologii Stosowanej WAiBN AJP 

„Elementy pracy operacyjnej w procesie wykrywania sprawców przestępstw” 

11.20. dr Paweł Tomaszewski, Zakład Kryminologii Stosowanej WAiBN AJP 

„Systemy informatyczne w procesie wykrywczym” 

11.35. dr Krzysztof Gorazdowski, Zakład Kryminologii Stosowanej WAiBN AJP 

„Prawnokryminalistyczna analiza pojęcia istotnych części broni palnej i amunicji” 

11.50. Prof. AJP dr hab. Adam Czabański, Zakład Bezpieczeństwa Narodowego WAiBN AJP, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego  

„Rozważania na temat zaburzania informacji w kontekście kryzysów suicydalnych” 

Dyskusja 

Przerwa

12.20. dr inż arch. Maciej Szarejko, Smart City Hub, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

„Dlaczego Policja nie uzgadnia projektów urbanistycznych? O potrzebie wprowadzenia procedur prewencyjnych w planowaniu przestrzennym i architekturze krajobrazu miejskiego” 

12.35. inż. arch. Jagoda Sabaj, Smart City Hub, Wydział Architektury PWr.

„Aspekty bezpieczeństwa w projektowaniu śródmiejskich przestrzeni zielonych uwzględniające potrzeby osób neuroatypowych” 


12.50. inż. arch. Szymon Dziedzic, Smart City Hub, Wydział Architektury PWr.

„Behawioralne symulacje wieloagentowe jako platforma współpracy merytorycznej projektantów środowisk oraz służb odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa”  

13.05. Michał WojciechowskiPiotr Tymciolic. Agnieszka Pałka, Smart City Hub, Wydział Architektury PWr.

„Nauki behawioralne w projektowaniu kontroli dostępu do podwórek przydomowych” 

13.20. mgr inż. arch. Ewa Tokarskamgr inż. arch. Alain Chahoud, Smart City Hub, Wydział Architektury PWr.

„(Nie)groźni imigranci. Nieoczywiste podłoże konfliktów międzykulturowych we współczesnych miastach” 

Dyskusja 

Przerwa

14.00. prof. SWPS dr hab. Maurycy Maciej Zajęcki, Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu, Uniwersytet SWPS  

„Znaki drogowe jako nośniki informacji normatywnej – wybrane aspekty teoretyczno prawne” 

14.15. dr Paweł Kawalerski, Zakład Systemów Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej 

„Ukryty wzorzec procesu autonomicznego i jego zastosowanie w namiarze działań wykonywanych skrycie”  

14.30. dr Damian Grzegorz Dzierżyński, badacz niezależny 

„Metody walki informacyjnej Oddziału II SG WP w świetle teorii walki. Próba syntezy” 

14.45. dr Rafał Rzepka, Laboratorium Przetwarzania Języków Naturalnych, Instytut Informatyki, Cesarski Uniwersytet Hokkaido

„Przykłady zastosowań NLP w wykrywaniu zachowań niemoralnych w języku japońskim”

15.05. mgr inż. Maciej Węgrzyn, Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie  

„Weryfikacja zeznań światków wypadków przy pracy w myśl cybernetycznej teorii charakterów Mariana Mazura” 

Dyskusja 

Zakończenie konferencji.

Dodaj komentarz

Konferencja o teoriach informacji

Serdecznie zapraszamy na V Konferencję Naukową Zakładu Kryminologii Stosowanej Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża. Temat konferencji to: „Teorie informacji i analiza informacji w kryminalistyce, kryminologii, prawie i naukach o bezpieczeństwie”. 

Konferencja ma się odbyć 2 czerwca AD 2023 (piątek), początek o 10.30. Przyjmowane będą referaty związane z szeroko rozumianymi: kryminalistyką, kryminologią, prawem, naukami o bezpieczeństwie, cybernetyką i teoriami informacji etc. Konferencja ma mieć charakter hybrydowy (istnieje zarówno możliwość wystąpienia online, jak i stacjonarnie w sali konferencyjnej Biblioteki Głównej AJP przy ulicy Fryderyka Chopina 52 w Gorzowie Wielkopolskim). Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z doktorem Maciejem Henrykiem Górnym — mgorny@ajp.edu.pl 

ajp.edu.pl/aktualnosci-waibn/6535-v-konferencja-naukowa-teorie-informacji-i-analiza-informacji-w-kryminalistyce-kryminologii-prawie-i-naukach-o-bezpieczenstwie.html

Dodaj komentarz

Nowy artykuł dra Macieja Henryka Górnego o sterowaniu podczas Covid

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem doktora Macieja Henryka Górnego pt. „Polityka sanitarna jako problem optymalizacyjny z punktu widzenia cybernetyki — wybrane zagadnienia”, który ukazał się w drugim tomie monografii pokonferencyjnej pt. „System ochrony praw człowieka drugiej generacji wobec nowych wyzwań cywilizacyjnych” pod redakcją naukową prof. prof. Jerzego Jaskierni i Kamila Spryszaka. Książka ta stanowi pokłosie XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej Praw Człowieka pt. „Kompatybilność krajowych i międzynarodowych mechanizmów ochrony praw człowieka w dobie nowych wyzwań cywilizacyjnych”, która odbyła się w dniach 26, 27 IV AD 2022 (organizatorzy: Wydział Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Zarząd Główny Stowarzyszenia Parlamentarzystów Polskich); 26 kwietnia doktor Górny wygłosił w ramach tejże konferencji referat pt. „Polityka sanitarna jako problem optymalizacyjny z punktu widzenia cybernetyki — wybrane zagadnienia szczegółowe”. Wspomniany wyżej artykuł stanowi kontynuację artykułu „Polityka sanitarna jako problem optymalizacyjny z punktu widzenia cybernetyki — zagadnienia wstępne”, który ukazał się w styczniu RP 2022 w pierwszym tomie monografii pokonferencyjnej pt. „Powszechny system ochrony praw człowieka w czasie wyzwań pandemicznych”. Książka ta jest pokłosiem XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej Praw Człowieka pt. „Ochrona Praw Człowieka w czasie wyzwań pandemicznych”, która odbyła się w dniach 26, 27 kwietnia AD 2022; 26 IV dr Maciej H. Górny wygłosił na niej referat pt. „Zwalczanie chorób zakaźnych jako problem optymalizacyjny w ujęciu cybernetyki prawniczej”.

Pod spodem prezentujemy fragmenty artykułu oraz link do strony wydawnictwa, za pomocą której można zamówić cały tom.

https://sklep.marszalek.com.pl/pl/glowna/5305-system-ochrony-praw-czlowieka-drugiej-generacji-wobec-nowych-wyzwan-cywilizacyjnych-tom-2.html

Dodaj komentarz

Kwietniowe wystąpienia dra Macieja Henryka Górnego

20 IV AD 2023 na kwaterze Korporacji Akademickiej Baltia (ul. Gwarna 6, Poznań) odbędzie się tradycyjne spotkanie związane z rocznicą założenia Rzymu (która przypada 21 kwietnia). Podczas spotkania doktor Maciej Henryk Górny wygłosi prelekcję pt. „Pozydoniusz i Cicero — na pograniczu helleńskiego i rzymskiego stoicyzmu”. Początek o godzinie 19.21. Wstęp wolny.

21 IV dr Maciej H. Górny wystąpi na VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Bezpieczeństwo Narodowe Polski. Zagrożenia i determinanty zmian. Państwo średnie – Polska” (organizatorzy: Wydział Bezpieczeństwa Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej, Instytut Strategii Wojskowej Akademii Sztuki Wojennej, Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża) z tematem „Walka z dezinformacją jako zagrożenie”. 25 kwietnia doktor Górny zaprezentuje w ramach XV Międzynarodowej Konferencji Naukowej Praw Człowieka pt. „Kryteria oceny efektywności krajowych i międzynarodowych systemów ochrony praw człowieka” (organizatorzy: Wydział Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Stowarzyszenie Parlamentarzystów Polskich) referat pt. „Kryteria oceny prawdziwości informacji pochodzących od władz publicznych — ujęcie cybernetyczne”.

Dodaj komentarz

Życzenia Wielkanocne AD 2023

W mijającej Oktawie Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy, aby Zmartwychwstały dawał siłę potrzebną do walki o Prawdę, Cywilizację Łacińską i Polskę.

Dodaj komentarz

Dr Maciej Henryk Górny Optymalizacja polityki kryminalnej – część ogólna

Udostępniamy bezpłatnie w całości tekst doktora Macieja Henryka Górnego pt. „Optymalizacja polityki kryminalnej – część ogólna”. Artykuł powstał na przełomie czerwca i lipca AD 2015 i oddany został do redakcji w lipcu tegoż roku, opublikowano go w 2018 („Pro Fide Rege et Lege” 79/2018).

Dodaj komentarz

9 III AD 2023 prelekcja dra Górnego o cybernetycznej teorii motywacji

9 marca 2023 na kwaterze przy ul. Gwarnej 6 w Poznaniu odbędzie się wykład pt. „Zastosowania cybernetycznej teorii norm i motywacji Józefa Kosseckiego w kryminalistyce i kryminologii — wybrane aspekty”. Prelegentem będzie doktor Maciej Henryk Górny. Organizatorem wydarzenia jest Korporacja Akademicka Baltia. Początek o godzinie 20.30. Wstęp wolny. 

Wcześniej tego samego dnia doktor Górny wystąpi w Gorzowie Wielkopolskim na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Kształtowanie bezpiecznej przestrzeni i cyberprzestrzeni w interdyscyplinarnym dyskursie naukowym”; wystąpienie pt. „Kreowanie rzeczywistości informacyjnej — wybrane aspekty socjotechniczne kryminologicznymi egzemplifikacjami zilustrowane” ma się planowo rozpocząć o godzinie 10.35 w sali konferencyjnej Biblioteki Głównej Akademii im. Jakuba z Paradyża na ulicy Fryderyka Chopina 52. Organizatorami Konferencji są: Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim i Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. 

Link do konferencji: https://ajp.edu.pl/aktualnosci-waibn/6386-konferencja-pt-ksztaltowanie-bezpiecznej-przestrzeni-i-cyberprzestrzeni-w-interdyscyplinarnym-dyskursie-naukowym-wspoldzialania-ze-sluzba-wiezienna.html

Dodaj komentarz

Artykuł doktora Macieja Henryka Górnego o optymalizacji polityki sanitarnej

W dniach 26, 27 IV AD 2021 odbyła się XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Praw Człowieka organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Zarząd Główny Stowarzyszenia Parlamentarzystów Polskich, której tytułem była „Ochrona Praw Człowieka w czasie wyzwań pandemicznych”. 26 kwietnia Roku Pańskiego 2021 doktor Maciej Henryk Górny wygłosił w ramach Konferencji wystąpienie pt. „Zwalczanie chorób zakaźnych jako problem optymalizacyjny w ujęciu cybernetyki prawniczej”. W styczniu br. ukazała się książka pt. „Powszechny system ochrony praw człowieka w czasie wyzwań pandemicznych”, która stanowi pierwszy z trzech tomów monografii pokonferencyjnej. W tomie tym (na stronach 164-189) znalazł się artykuł doktora Górnego pt. „Polityka sanitarna jako problem optymalizacyjny z punktu widzenia cybernetyki — zagadnienia wstępne”. 

W artykule tym dr Maciej H. Górny wykazuje nieracjonalność, nienaukowość i niemoralność polityki sanitarystycznej stosowanej w III RP w związku z modnym wirusem. Polityka ta była sprzeczna wewnętrznie, promowana w zakłamany i niespójny sposób, niezgodna z zasadami Cywilizacji Łacińskiej i polskimi tradycjami, oparta na antynaukowej wierze w autorytety zamiast na krytycznym myśleniu oraz posługiwaniu się twierdzeniami i dowodami. W tekście omówiono, jakie wartości należy uwzględniać przy planowaniu polityki i jak je wyważać w sytuacjach konfliktowych, jakie warunki winny być spełnione, ażeby jakieś rozważania uznać za naukowe, a także na czym polega racjonalne sterowanie i jakie są zadania poszczególnych podmiotów w procesie sterowniczym — postulator wyznacza cele, optymalizator proponuje sposoby ich realizacji (doradcy nie są od wyznaczania celów, cele polityczne nie „wychodzą” z nauki, ale do niej „wchodzą” jako zadania do rozwiązania, cele przyjęte w ramach polityki nie mogą być ze swej natury „naukowe”). 

Poniżej udostępniamy skan całości artykułu.

Dodaj komentarz

Dr Maciej Henryk Górny: Bezpieczeństwo komunikacyjne w ujęciu teorii informacji ― zakłócenia, dezinformacja, manipulacja (konferencja naukowa)

22 listopada AD 2022 odbyła się XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wyzwania Społeczeństwa Cyfrowego” organizowana przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej. W ramach konferencji dr Maciej Henryk Górny zaprezentował temat „Bezpieczeństwo komunikacyjne w ujęciu teorii informacji ― zakłócenia, dezinformacja, manipulacja”.

Prezentację doktora Górnego można pobrać ze strony SGSP pod adresem: 

https://www.sgsp.edu.pl/wp-content/uploads/2022/11/Gorny_Maciej_Henryk.poster..pptx


Przy tworzeniu prezentacji obowiązywały narzucone przez organizatorów ograniczenia: formatka samej prezentacji oraz limit (jak się później okazało nie przez wszystkich przestrzegany) 7 slajdów. Stąd prezentacja jest krótka i nieco skondensowana.  

Dodaj komentarz

7 rocznica śmierci docenta Józefa Kosseckiego –założyciela NAI

18 listopada Roku Pańskiego 2022 przypada 7 rocznica śmierci Śp. docenta Józefa Kosseckiego – założyciela Narodowej Akademii Informacyjnej. Docent Józef Kossecki to wybitny polski uczony, najwybitniejszy kontynuator dorobku prof.prof. Mariana Mazura i Feliksa Konecznego, socjocybernetyk, badacz cywilizacji, inżynier, dziennikarz, demograf, działacz narodowy, popularyzator nauki, twórca m.in. cybernetycznej teorii norm i motywacji społecznych, etc., etc.
W listopadzie – poza Śp. docentem Józefem Kosseckim i profesorem Marianem Mazurem – warto wspomnieć i inne osoby związane z cybernetyką lub z Narodową Akademią Informacyjną, które odeszły do wieczności. 

W ostatnich latach odeszli m.in.: 

pan Edward Szymański – wieloletni seminarzysta NAI Poznań i kolega Pana Docenta (pan Edward przez wiele lat udzielał docentowi Kosseckiemu, a później również inspektorowi Węgrzynowi, noclegu), tradycjonalista, działacz katolicki, ekspert w dziedzinie produkcji domowych alkoholi; 

dr hab. inż. Lesław Mnichowski – cybernetyk i projektant komputerowej automatyzacji przemysłu, wykładowca NAI Warszawa;

dr Zbigniew Franciszek Zaniewski – cybernetyk i kryminolog, uczeń prof. Mariana Mazura, posiadacz wielu pamiątek po profesorze Mazurze; 

dr inż. Mieczysław Cenin – psycholog, konstruktor automatyki specjalnej, wieloletni zastępca ds. naukowych dyrektora Instytutu Psychologii UWr. oraz pracownik Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. Pracował m.in. przy programie Interkosmos nad przygotowaniem załóg do długotrwałych lotów, opracował system wsparcia psychologicznego dla ratownictwa w strażach pożarnych (system został wprowadzony w życie na Dolnym Śląsku), a także przy opracowaniu programów wsparcia psychologicznego dla żołnierzy, m.in. dla cierpiących na zespół stresu pourazowego po misjach w Afganistanie i Iraku, zajmował się również optymalizacją procesów kierowniczych w przedsiębiorstwach, był współpracownikiem NAI Poznań;

profesor Andrzej Malinowski – prawnik zajmujący się m.in. logiką i cybernetyką prawniczą. 

Ponadto warto wspomnieć o dwóch wybitnych postaciach niezwiązanych bezpośrednio z cybernetyką czy Narodową Akademią Informacyjną (choć cenionych środowisku NAI): Śp. Prof. Prof. Witoldzie Kieżunie i Bogusławie Wolniewiczu. Pierwszy z nich był ekonomistą i specjalistą w dziedzinie teorii organizacji, walczył w powstaniu warszawskim, sprzeciwiał się grabieży majątku narodowego i nagłaśniał patologie transformacji, pracował z profesorem Marianem Mazurem w PAN nad zagadnieniami optymalizacji. Drugi z nich był wybitnym logikiem, tłumaczem i interpretatorem dzieł Wittgensteina, religioznawcą; przejął od docenta Kosseckiego pojęcie normotypu cywilizacyjnego i rozpropagował je, z uznaniem wypowiadał się o cybernetyce i optymalizacji, choć sam tych dziedzin nie rozwijał. 

Requiem aeternam dona eis, Domine; et Lux perpetua luceat eis!

Dodaj komentarz

Informowanie, pseudoinformowanie, dezinformowanie — nowy artykuł dra M. H. Górnego

Niedawno ukazał się 12 numer czasopisma naukowego „Studia Administracji i Bezpieczeństwa”. W numerze tym znajduje się m.in. artykuł autorstwa doktora Macieja Henryka Górnego pt. „Informowanie, pseudoinformowanie, dezinformowanie — problemy i metody”. Artykuł ten można bezpłatnie pobrać ze strony czasopisma pod adresem: https://studia.administracji.i.bezpieczenstwa.ajp.edu.pl/resources/html/article/details?id=231294.  

P.S.I. Artykuł został złożony do redakcji na początku lipca AD 2021 i od tego czasu wiele jego tez nabrało aktualności (dotyczy to m.in.: mieszania sfery poznawczej z decyzyjną, dostrzegania zagrożeń tylko z jednego kierunku i ignorowania bądź bagatelizowania zagrożeń z innych kierunków, wykorzystywania walki z rzekomą dezinformacją i rzekomymi „fake newsami” do zwalczania opozycji wewnątrz kraju oraz do ograniczania wolności słowa, niedefiniowania dezinformacji i arbitralnego przypisywania łatki „dezinformacji” wszelkim wiadomościom i opiniom, które są krytyczne wobec mainstreamu, uznawaniu, iż na wojnie nie obowiązują żadne reguły i upodobnianiu się do tego, z czym się rzekomo walczy).  

P.S.II. Zagadnienia poruszone w w/w artykule będą rozwijane w kolejnych artykułach z serii.

P.S.III. Niestety, w toku korekty i składu powstało w tekście nieco błędów, których nie było w tekście przesłanym przez doktora Górnego. Większość z nich to brak spacji oraz zamiana ” – ” na „-” bądź odwrotnie, jednakże zdarzyły się i większe ingerencje polegające na skróceniu zdania czy usunięciu „archaicznego” (w ocenie korekty) sformułowania, czego efektem jest choćby zdanie zaczynające się od „Wystarczy Dość napisać, iż…” (w oryginale było po prostu „Dość napisać…”, ale uznano, że lepiej zmienić „dość” na „wystarczy” zapominając usunąć „dość”) .

Dodaj komentarz

Dr Górny o manipulacjach w sprawie C19 – wRealu24

https://banbye.com/watch/v_HD2uvhCen_Fp

Dodaj komentarz

Dr Maciej Henryk Górny, Proces wykrywczy w ujęciu cybernetycznym — wybrane zagadnienia

W dniu 10 czerwca Roku Pańskiego 2022 odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zakładu Kryminologii Stosowanej Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Tematem konferencji było: „Prawo karne. Wyzwania i rozwój procesu wykrywczego”, konferencja miała charakter hybrydowy (część wystąpień miała charakter stacjonarny, część została wygłoszona zdalnie za pośrednictwem platformy Teams). Przedsięwzięcie było objęte patronatem JM Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. 

W ramach konferencji doktor Maciej Henryk Górny wystąpił z tematem: „Proces wykrywczy w ujęciu cybernetycznym — wybrane zagadnienia”.

Dodaj komentarz

Jak propagandyści sterują naszymi umysłami? Grozi nam CYBERWOJNA? Dr Maciej Henryk Górny 

Dodaj komentarz

Dr Maciej Henryk Górny, Polityka sanitarna jako problem optymalizacyjny z punktu widzenia cybernetyki 

W dniu 25 kwietnia AD 2022 dr Maciej Henryk Górny wziął udział w XIV Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka — „Kompatybilność krajowych i międzynarodowych mechanizmów ochrony praw człowieka w dobie nowych wyzwań cywilizacyjnych” organizowanej przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach i Stowarzyszenie Parlamentarzystów Polskich. W trakcie konferencji doktor Górny wygłosił referat pt. Polityka sanitarna jako problem optymalizacyjny z punktu widzenia cybernetyki — wybrane zagadnienia szczegółowe. W krótkim referacie omówiono, czym są optymalizacja i cybernetyka oraz zarysowano kilka kwestii szczegółowych, w tym m.in.: problemy komunikacji i propagandy oraz możliwość wykorzystania teorii informacji do usystematyzowania tych zagadnień (nie omieszkano też wspomnieć o używaniu przez sanitarystów dehumanizującej retoryki wobec przeciwników obostrzeń i osób niezaszczepionych na covid oraz o tym, że retoryka ta nagle zniknęła z przestrzeni publiczne w związku z wojną na Ukrainie i napływem Ukraińców, wśród których poziom wszczepienia jest znacznie niższy niż w Polsce), zagadnienia związane z celowym tworzeniem przez prawodawcę zakłóceń w systemie prawa, aby osiągnąć pewne cele okrężną drogą (powołano się tu na dorobek cybernetyki prawniczej, zwłaszcza prace Andrzeja Kiszy), zagadnienia związane z konfliktami wartości i potrzebą wyważania rozmaitych wartości naczelnych (powołano się tu na dorobek Bogusława Wolniewicza), problem systemu norm i motywacji społecznych i ich wpływu na możliwość sterowania społecznego (odwołano się tu do dorobku Józefa Kosseckiego). Podkreślono ponadto, iż cele optymalizacji są polityczne, a nie naukowe: naukowe mogą być metody osiągnięcia tych celów (powołano się tu na Mariana Mazura). Zaznaczono również, że polityka sanitarna nie jest zagadnieniem wyłącznie medycznym, wchodzą tu w grę problemy prawne i prawnicze, etyczne, ekonomiczne, techniczne etc.  

Planowana jest publikacja pokonferencyjna z artykułem doktora Górnego. Z artykułem pokonferencyjnym z poprzedniej edycji konferencji – Polityka sanitarna jako problem optymalizacyjny z punktu widzenia cybernetyki — zagadnienia wstępne – można się zapoznać w pierwszym tomie publikacji pokonferencyjnej („Powszechny system ochrony praw człowieka w trakcie wyzwań pandemicznych”, red. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak, Toruń 2022, p.p. 164-189).

Dodaj komentarz

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zakładu Kryminologii „Zastosowania cybernetyki w kryminalistyce, kryminologii, prawie i naukach o bezpieczeństwie”

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zakładu Kryminologii Stosowanej WAiBN AJP — „Zastosowania cybernetyki w kryminalistyce, kryminologii, prawie i naukach o bezpieczeństwie” 

Gorzów Wielkopolski, 7 IV AD 2022 

Organizator, moderator: doktor Maciej Henryk Górny  

 1. Otwarcie Konferencji — Prodziekan Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża dr Joanna Lubimow (11.30-11.35) 
 2. Wprowadzenie do Konferencji — dr Maciej Henryk Górny (Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża) (11.35-11.40) 
 3. dr Maciej Henryk Górny — Wybrane kryminalistyczne zastosowania cybernetycznej teorii decyzji (10.40-12.00) 
 4. Prof. UAM dr hab. Marek Budajczak (Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza) Indywidualna i społeczna „nawigacja” wobec wartości i potrzeb ludzkich (12.00-12.20) 
 5. Dr inż. arch. Maciej Szarejko (Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej) — Bezpieczeństwo miejskie w ujęciu współczesnej cybernetyki urbanistycznej. Od biologii terytorializmu łowiecko-zbierackiego do symulacyjnych systemów wieloagentowych (12.20-12.40) 
 6. inż. arch. Marta Macqueen (Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej), dr inż. Arch. Maciej Szarejko — Wpływ oświetlenia na bezpieczeństwo miejskich przestrzeni rekreacyjnych (12.40-12.55) 
 7. inż. arch. Marek Giełda (Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej), dr inż arch. Maciej Szarejko — Wpływ zieleni średniowysokiej na poczucie bezpieczeństwa użytkowników parków miejskich – badanie modelowo-symulacyjne z użyciem systemu wieloagentowego (12.55-13.10)  
 8. inż. Anton Semirenko (Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej), mgr. inż. arch. Mikołaj Szurlej (Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej) — Symulacyjne, wieloagentowe badania wpływu dostępności terenów rekreacyjnych na bezpieczeństwo zdrowotne osiedli mieszkaniowych (13.10-13.25)  
 9. inż. Julia Musiał (Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej) — Wpływ usług w parterze zabudowy mieszkaniowej na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców i przechodniów (13.25-13.40)  
 10. Dyskusja i przerwa (13.40-14.10) 
 11. Dr Paweł Kawalerski (Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej) — Potrzeby i możliwości zbudowania nowoczesnej nauki o bezpieczeństwie (14.10-14.30) 
 12. Mgr inż. Dominik Dudek — Mazurowska „bramka procesowa” jako metoda poszukiwania prawdy obiektywnej (14.30-14.50) 
 13. Mgr inż. Jacek Śledziński — Modele geostrategicznego bezpieczeństwa Polski w ujęciu teorii gier (14.50-15.10) 
 14. Dyskusja i zakończenie konferencji

***

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej, której organizatorem jest nasz Kolega i współpracownik dr Maciej Henryk Górny (NAI Poznań).

„Szanowni Państwo,

w imieniu Zakładu Kryminologii Stosowanej Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim serdecznie zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Cybernetyka w kryminalistyce, kryminologii, prawie i naukach o bezpieczeństwie”, która odbędzie się 7 kwietnia 2022 roku godz. 11.30 w sali konferencyjnej Biblioteki Głównej AJP przy ulicy Fryderyka Chopina. 

Konferencja odbywa się w trybie hybrydowym (będzie można wziąć udział zarówno stacjonarnie, jak i online). Naukowców i praktyków chcących wygłosić referat prosimy o kontakt z doktorem Maciejem Henrykiem Górnym pod adresem mgorny@ajp.edu.pl. Udział w konferencji jest bezpłatny. Koszt zamieszczenia artykułu w planowanej publikacji pokonferencyjnej wynosi 250 PLN (nie dotyczy pracowników naukowych AJP). 
Przyjmujemy referaty dotyczące zastosowania bardzo szeroko rozumianej cybernetyki i dziedzin pokrewnych (teorii informacji, teorii gier etc.).”

Źródło
https://ajp.edu.pl/aktualnosci-waibn/5867-ii-ogolnopolska-konferencja-naukowa-zastosowania-cybernetyki-w-kryminalistyce-kryminologii-prawie-i-naukach-o-bezpieczenstwie-2.html

Dodaj komentarz

Życzenia noworoczne

Z okazji Nowego Roku w tym świątecznym czasie wszystkim naszym Gościom składamy serdeczne życzenia szczęścia, wszelkiej pomyślności i powodzenia w całym nowym roku oraz nieustającej radości z narodzin Zbawiciela!

Dodaj komentarz

Doktor Maciej H. Górny o covidzie i propagandzie w MN

Dodaj komentarz

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Komunikacja. Dezinformacja. Propaganda. Praktyka walki informacyjnej”

13 XII AD 2021 odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Komunikacja. Dezinformacja. Propaganda. Praktyka walki informacyjnej”, którą zorganizowała Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. W trakcie tej konferencji wygłoszone zostały dwa referaty oparte na cybernetyce : doktor Maciej Henryk Górny zaprezentował temat „Wojna informacyjna w ujęciu cybernetycznym — wybrane aspekty”, a doktor Paweł Kawalerski przedstawił odczyt pt. „Cybernetyczne reguły skuteczności propagandy w walce niezbrojnej”. Zagadnienia te mają być rozszerzone w planowanej książce pokonferencyjnej.

Dodaj komentarz

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Od stereotypów do nienawiści. Hejt w perspektywie interdyscyplinarnej” 

10 grudnia Roku Pańskiego 2021 odbyła się V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Od stereotypów do nienawiści. Hejt w perspektywie interdyscyplinarnej”, która współorganizowana była przez: Akademię im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Politechnikę Koszalińską, Izbę Adwokacką w Zielonej Górze oraz Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim. Patronat nad konferencją objął Rzecznik Praw Obywatelskich. W ramach konferencji doktor Maciej Henryk Górny wygłosił referat pt. „Polityka sanitarna jako źródło nienawiści i dyskryminacji w ujęciu cybernetycznym — wybrane aspekty”.

Dodaj komentarz

Dr Maciej Henryk Górny – Optymalizacja czynności wstępnych przed przesłuchaniem z wykorzystaniem cybernetyki

Dosłownie na dniach ukazała się książka „Kryminalistyka wobec pomyłek sądowych” pod redakcją naukową profesor Violetty Kwiatkowskiej-Wójcikiewicz i doktora Leszka Stępkowskiego. Książka ta – NB! dedykowana ofiarom organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości – wydana została przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu i stanowi publikację pokonferencyjną. W dniach 26-28 czerwca Roku Pańskiego 2019 odbył się na Wydziale Prawa i Administracji UMK X Jubileuszowy Zjazd Katedr, Zakładów i Pracowni Kryminalistyki w ramach którego odbyła się Konferencja pt. „Kryminalistyka wobec pomyłek sądowych”. 27 czerwca doktor Maciej Henryk Górny wygłosił w ramach konferencji referat pt. „Optymalizacja czynności wstępnych przed przesłuchaniem z wykorzystaniem cybernetyki”. W w/w publikacji znalazł się także rozdział autorstwa doktora Górnego pt. „Optymalizacja czynności wstępnych przed przesłuchaniem z wykorzystaniem cybernetyki – wybrane aspekty”. Książkę można nabyć pod tym adresem: https://wydawnictwo.umk.pl/en/products/5601/kryminalistyka-wobec-pomylek-sadowych    

Pod spodem zamieszczamy zaś fragmenty tekstu doktora Górnego.

Dodaj komentarz

9 XII AD 2021 — „Cybernetyka i teoria gier — zagadnienia wstępne”

W najbliższy czwartek – tj. 9 grudnia Roku Pańskiego 2021 – odbędzie się kwatera Baltii pt. „Cybernetyka i teoria gier — zagadnienia wstępne”. Spotkanie odbędzie się przy ul. Żniwnej 3a w Poznaniu. Początek o godzinie 20. Doktor Maciej Henryk Górny (prezes Korporacji Akademickiej Baltia oraz współzałożyciel i koordynator Poznańskiego Oddziału Narodowej Akademii Informacyjnej) opowie o cybernetyce, jej głównych nurtach i zastosowaniach oraz o polskich osiągnięciach w tej dziedzinie. O teorii gier opowie mgr inż. Jacek Śledziński —  absolwent inżynierii zarządzania na Politechnice Poznańskiej i studiów podyplomowych na Politechnice Warszawskiej oraz m.in. kursu teorii gier prowadzonego przez profesora Marka Szopę ze Śląskiego Uniwersytetu Ekonomicznego. Pan Jacek Śledziński to szkoleniowiec, analityk i doradca biznesu (m.in. TOC, Kaizen, Lean), zajmuje się również intermanagementem oraz jest współwłaścicielem przedsiębiorstwa informatycznego.

Dodaj komentarz

Dr Maciej Henryk Górny, Optymalizacja polityki informacyjnej w sytuacjach kryzysowych w ujęciu socjocybernetyki — wybrane zagadnienia

22 XI AD 2021 doktor Maciej Henryk Górny wziął udział w XIIItej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo cyfrowe – od problemów globalnych do lokalnych. Państwo, społeczeństwo i człowiek” organizowanej przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej. W ramach tej konferencji wygłosił referat pt. „Optymalizacja polityki informacyjnej w sytuacjach kryzysowych w ujęciu socjocybernetyki — wybrane zagadnienia”.
Poniżej przedstawiamy abstrakt tego wystąpienia: <<Cybernetyka jest to nauka o sterowaniu. Sterowanie to wywieranie celowego wpływu na określone zjawiska. Socjocybernetyka to część cybernetyki zajmująca się procesami sterowania społecznego. Optymalizacja to proces znajdowania takiej wartości zmiennej niezależnej, przy której zmienna zależna osiągnie – przy zachowaniu zadanych parametrów – wartość najkorzystniejszą (jest to więc poszukiwanie najkorzystniejszego rozwiązania problemu w określonych warunkach).Skuteczność polityki informacyjnej zależy nie tylko od wyboru odpowiednich metod i doboru stosownych środków, ale również od właściwego sformułowania celu głównego oraz celów pobocznych i składowych (celów na poszczególnych etapach). Należy uwzględniać właściwości rozmaitych podmiotów — i tych, które chce się informować, i tych kierujących przekazem informacyjnym, i tych będących przekaźnikami informacji; a także właściwości używanych w procesie informowania narzędzi oraz otoczenia, w którym proces informowania ma zachodzić. Kreując politykę informacyjną należy mieć na względzie rozmaite (a często wchodzące ze sobą w konflikt) wartości jak prawda, bezpieczeństwo czy wolność oraz mechanizmy, jakie zachodzą w społeczeństwie, takie jak homeostaza rozproszona, podwyższenie progu czułości przy przesycie informacji i jego obniżenie przy informacji niedoborze, ocenianie przekazu nie tylko „samego w sobie”, ale również przez pryzmat grup, które koncentrują się wokół tego przekazu i tych będących w stosunku do niego w opozycji etc. >>

Planowana jest monografia pokonferencyjna, w której swój artykuł zamierza umieścić również doktor Górny.

Dodaj komentarz

Dr Maciej Henryk Górny w Mediach Narodowych

Dodaj komentarz

Pro memoria…

Dzień Zaduszny to także okazja zadumy nad Cybernetykami, którzy odeszli do wieczności: przede wszystkim nad Śp. profesorem Marianem Mazurem – prekursorem Polskiej szkoły cybernetyki, twórcą jakościowej teorii informacji oraz teorii układów samodzielnych, wybitnym elektrykiem, prakseologiem i naukoznawcą; Śp. docentem Józefem Kosseckim – inicjatorem powstania Narodowej Akademii Informacyjnej, współpracownikiem i kontynuatorem prac profesora Mazura, twórcą cybernetycznej teorii norm i motywacji, specjalistą w zakresie socjotechniki propagandy, założycielem i twórcą programu LND oraz badaczem i propagatorem myśli Śp. prof. Feliksa Konecznego; doktorem Zbigniewem Franciszkiem Zaniewskim – uczniem profesora Mazura i kontynuatorem Jego prac, autorem publikacji dotyczących wykorzystania cybernetyki w resocjalizacji i w zarządzaniu.

W bieżącym roku odszedł do Pana Śp. profesor Witold Kieżun – polski patriota, przeciwnik grabieży majątku narodowego, ekonomista i specjalista w zakresie torii organizacji. Przez pewien okres Profesorowie Mazur i Kieżun (NB! obaj brali udział w powstaniu warszawskim) współpracowali razem w ramach PAN w opracowaniu zagadnień związanych z teorią organizacji i optymalizacji.

In paradisium…..

Dodaj komentarz

Dr Maciej H. Górny: kierujmy się rozumem, a nie autorytetami

W najbliższy czwartek 21 października o godzinie 12.30 dr Maciej Henryk Górny będzie w Mediach Narodowych mówić m.in. o tym, że należy się kierować rozumiem, a nie autorytetami. Serdecznie zapraszamy!

https://youtube.com/c/MediaNarodoweInfo

Dodaj komentarz

Dr Maciej Henryk Górny w Mediach Narodowych

W czwartek 16 września o godzinie 16 dr Maciej Henryk Górny wystąpi na kanale Mediów Narodowych na YouTube. Serdecznie zapraszamy do oglądania.

Dodaj komentarz

Dr Maciej Henryk Górny o nauce i naukowości w kontekście polityki sanitarnej

Dodaj komentarz

Dr Maciej Henryk Górny o edukacji w Radio Poznań

Prezes Korporacji Akademickiej Baltia, doktor Maciej Henryk Górny, w rozmowie z Radiem Poznań z 24 VIII AD 2021 omawia kwestie edukacji zdalnej, hybrydowej i stacjonarnej.

Dziś w środę o 17.30 dr Górny ma być w studio MN.

https://youtube.com/c/MediaNarodoweInfo

Dodaj komentarz

Dr Maciej Henryk Górny w Radio Poznań o systemie rekrutacji na UAM

Dodaj komentarz

Dr Maciej Henryk Górny, Zwalczanie chorób zakaźnych jako problem optymalizacyjny w ujęciu cybernetyki prawniczej

W dniach 26, 27 IV AD 2021 odbyła się XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Praw Człowieka organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Zarząd Główny Stowarzyszenia Parlamentarzystów Polskich. Tytułem tegorocznej konferencji była „Ochrona Praw Człowieka w czasie wyzwań pandemicznych”. 26 kwietnia doktor Maciej Henryk Górny wygłosił w ramach Konferencji wystąpienie pt. „Zwalczanie chorób zakaźnych jako problem optymalizacyjny w ujęciu cybernetyki prawniczej”. Temat swojego wystąpienia rozwinie doktor Górny w artykule, który wejdzie w skład publikacji pokonferencyjnej.

Dodaj komentarz

Dr Maciej Henryk Górny, Jak steruje się pandemią

We wtorek 20 IV 2021 roku zapraszamy na wystąpienie dra Macieja Henryka Górnego w Mediach Narodowych (https://www.youtube.com/c/MediaNarodoweInfo/videos), którego tematem będzie zagadnienie sterowania pandemią. Początek o godzinie 16:00. Serdecznie zapraszamy.

Dodaj komentarz

Dr Maciej Henryk Górny o metodach manipulacji stosowanych przez zwolenników sanitarnego totalizmu

Zapraszamy na wywiad z drem Maciejem Henrykiem Górnym na kanale MN (https://www.youtube.com/channel/UCljSxZfGqR9GWJAMqIqZ0-g) w najbliższą środę – tj. 24 III AD 2021 – początek o godzinie 16. Występ będzie dotyczyć metod manipulacji stosowanych przez zwolenników sanitarnego zamordyzmu.

Powyżej udostępniliśmy zapis wideo wywiadu.

Dodaj komentarz

Konferencja naukowa dotycząca wykorzystania cybernetyki i dziedzin pokrewnych w kryminalistyce, kryminologii i naukach o bezpieczeństwie

W ostatni piątek maja, tj. 28 V AD 2021, na Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim odbyć ma się ogólnopolska konferencja naukowa dotycząca wykorzystania cybernetyki i dziedzin pokrewnych w kryminalistyce, kryminologii i naukach o bezpieczeństwie. Inicjatorem konferencji jest doktor Maciej Henryk Górny. To, czy konferencja odbędzie się w formie normalnej czy zdalnej, zależy od rządowych obostrzeń. Szczegóły będą podawane systematycznie.

Dodaj komentarz

Dr Maciej Henryk Górny w Mediach Narodowych

W piątek 12 II 2021 roku zapraszamy na wystąpienie dra Macieja Henryka Górnego w Mediach Narodowych (https://www.youtube.com/c/MediaNarodoweInfo/videos), w którym będzie mowa o biolatrii, pogańskim kulcie życia i obronie wolności poprzez jej używanie w kontekście Covidianizmu. Początek o godzinie 17:30.

Dodaj komentarz

Dr Maciej Henryk Górny o manipulacji w kontekście COVID-u

W czwartek 21 stycznia 2021 roku zaplanowane jest wystąpienie dra Macieja Henryka Górnego na kanale Mediów Narodowych (https://www.youtube.com/c/MediaNarodoweInfo/videos), w trakcie którego zostanie omówiona tematyka manipulacji, zwłaszcza w kontekście COVID-u. Początek o godzinie 15:00. Serdecznie zapraszamy do oglądania!

Dodaj komentarz

Życzenia Świąteczne

Z okazji świąt Narodzenia Pańskiego składamy najlepsze życzenia radości i spokoju, oraz wszelkiej pomyślności i powodzenia w nowym roku.

Dodaj komentarz

Dr Maciej Henryk Górny o nauce i pseudonauce, racjonalizmie i ciemnocie w kontekście pandemii koronawirusa

Na najbliższy piątek 18 grudnia 2020 roku zaplanowany jest występ dra Macieja Henryka Górnego na kanale Mediów Narodowych (https://www.youtube.com/c/MediaNarodoweInfo/videos), w którym poruszone będą fundamentalne kwestie dotyczące nauki i pseudonauki, racjonalizmu i ciemnoty w kontekście pandemii koronawirusa. Początek o godzinie 15. Zachęcamy do oglądania!

Dodaj komentarz

Dr Maciej Henryk Górny o obyczajach prawno-milicyjnych od 2015 roku do dziś

Kolejna rozmowa z drem Maciejem Henrykiem Górnym na kanale Mediów Narodowych (https://www.youtube.com/c/MediaNarodoweInfo/videos) zaplanowana jest na najbliższy poniedziałek (30 XI AD 2020), początek o godzinie 15. Dotyczyć będzie w dużej mierze obyczajów prawno-milicyjnych od 2015 roku do dziś. (Nagranie z rozmowy udostępniamy powyżej na ekranie)

Dodaj komentarz

Dr Maciej Henryk Górny – wystąpienie z okazji V rocznicy śmierci Śp. doc. Józefa Kosseckiego

18 listopada AD 2015 na wieczne seminarium cybernetyczne odszedł Śp. docent Józef Maria Stefan Ferdynand Kossecki h. Rawicz, wybitny cybernetyk, zasłużony polski uczony, działacz narodowy i popularyzator wiedzy, krzewiciel ideałów Cywilizacji Łacińskiej.

W najbliższy poniedziałek – tj. 23 listopada – o godzinie 14 na kanale Mediów Narodowych (https://www.youtube.com/c/MediaNarodoweInfo/videos) ma się odbyć rozmowa z dr. Maciejem Henrykiem Górnym poświęcona dorobkowi Pana Docenta, zwłaszcza zaś jego cybernetycznej teorii norm i motywacji. Serdecznie zachęcamy do oglądania. (Link zamieszczamy powyżej)

Dodaj komentarz

Dr Maciej Henryk Górny w Mediach Narodowych

10 XI AD 2020 o godz. 15 – zapraszamy na występ dra Macieja Henryka Górnego w Mediach Narodowych.

https://www.youtube.com/c/MediaNarodoweInfo/videos

Dodaj komentarz

Kwatera filmowa poświęcona wątkom chrześcijańskim w japońskiej kinematografii

29 września Roku Pańskiego 2020, początek o godzinie 17.30, odbędzie się kwatera filmowa poświęcona wątkom chrześcijańskim w japońskiej kinematografii. Kwaterę poprowadzą: x. prałat dr Roman Adam Kneblewski, Filister h.c. K! Sarmatia oraz dr Maciej Henryk Górny, Filister K! Baltia . W programie: „Amakuso Shiro Tokisada” Nagisy Oshimy oraz fragmenty innych dzieł – m.in. „Chinmoku” („Milczenie”) Shinody czy „Tenshi no Tamago” („Anielskie jajo”) Oshiego. Spotkanie odbędzie się na kwaterze Lechii przy ul. Strusia 6.
Serdecznie zapraszamy!

Dodaj komentarz

Wielkopolskie popołudnie – Maciej Górny – 24.09.2020

http://radiopoznan.fm/audycja/wielkopolskie-popoludnie/wielkopolskie-popoludnie-maciej-gorny-24-09-2020

Dodaj komentarz

Dr Maciej Henryk Górny w Mediach Narodowych

W najbliższy wtorek o godz. 18 zapraszamy na kolejne wystąpienie dra Macieja Henryka Górnego na kanale Mediów Narodowych. Tym razem o ministrze Szumowskim, hitleryzmie medycznym, cybernetyce walki i wojnie cywilizacji.
Link do kanału MN: https://www.youtube.com/c/MediaNarodoweInfo/videos

Dodaj komentarz

Dr Maciej Henryk Górny w Mediach Narodowych

We wtorek 28 lipca zapraszamy na wywiad z doktorem Maciejem Henrykiem Górnym na kanale Mediów Narodowych, który zostanie przeprowadzony na żywo o godzinie 17.

Dodaj komentarz

Dr Maciej Henryk Górny o cybernetyce, Konfederacji, sytuacji w USA i wojnie cywilizacji w Mediach Narodowych

Zapraszamy na wywiad z Drem Maciejem Henrykiem Górnym o cybernetyce, Konfederacji, sytuacji w USA i wojnie cywilizacji, który odbędzie się we wtorek 14 lipca w Mediach Narodowych. Początek o godzinie 19:15.

Dodaj komentarz

Dr Maciej Henryk Górny w Mediach Narodowych

Zapraszamy na wywiad z doktorem Maciejem Henrykiem Górnym na kanale Mediów Narodowych, który ma zostać przeprowadzony w środę 8 lipca. Początek o godzinie 15.

Dodaj komentarz

Wypowiedź dra Macieja Henryka Górnego dla Radia Poznań

Zapraszamy do wysłuchania wypowiedzi dra Macieja Henryka Górnego dla Radia Poznań. Wypowiedź ta dotyczyła cenzury, „poprawności politycznej” i dyskryminacji osób o poglądach prawoskrętnych na uczelniach. Dr Górny przedstawił istotę problemu: ideologia zastępuje naukę, argumenty siły administracyjnej zastępują siłę rozumowych argumentów, a domniemanie niewinności jest wobec osób podejrzanych o „mowę nienawiści” często fikcją.
Dodaj komentarz

Dr Maciej H. Górny o cybernetyce, korona(ś)wirusie oraz kryzysie wartości w MN

Dodaj komentarz

Dr Maciej Henryk Górny w Mediach Narodowych

Kolejny wywiad z doktorem Maciejem Henrykiem Górnym na kanale Mediów Narodowych zostanie przeprowadzony i wyemitowany wieczorem w poniedziałek 8 czerwca. Wywiad będzie dotyczyć korona/ś/wirusa i cybernetyki w kontekście kryzysu wartości.

Serdecznie zapraszamy do oglądania.

https://www.youtube.com/channel/UCljSxZfGqR9GWJAMqIqZ0-g/videos