Dodaj komentarz

Kwatera filmowa poświęcona wątkom chrześcijańskim w japońskiej kinematografii

29 września Roku Pańskiego 2020, początek o godzinie 17.30, odbędzie się kwatera filmowa poświęcona wątkom chrześcijańskim w japońskiej kinematografii. Kwaterę poprowadzą: x. prałat dr Roman Adam Kneblewski, Filister h.c. K! Sarmatia oraz dr Maciej Henryk Górny, Filister K! Baltia . W programie: „Amakuso Shiro Tokisada” Nagisy Oshimy oraz fragmenty innych dzieł – m.in. „Chinmoku” („Milczenie”) Shinody czy „Tenshi no Tamago” („Anielskie jajo”) Oshiego. Spotkanie odbędzie się na kwaterze Lechii przy ul. Strusia 6.
Serdecznie zapraszamy!

Dodaj komentarz

Wielkopolskie popołudnie – Maciej Górny – 24.09.2020

http://radiopoznan.fm/audycja/wielkopolskie-popoludnie/wielkopolskie-popoludnie-maciej-gorny-24-09-2020

Dodaj komentarz

Dr Maciej Henryk Górny w Mediach Narodowych

W najbliższy wtorek o godz. 18 zapraszamy na kolejne wystąpienie dra Macieja Henryka Górnego na kanale Mediów Narodowych. Tym razem o ministrze Szumowskim, hitleryzmie medycznym, cybernetyce walki i wojnie cywilizacji.
Link do kanału MN: https://www.youtube.com/c/MediaNarodoweInfo/videos

Dodaj komentarz

Dr Maciej Henryk Górny w Mediach Narodowych

We wtorek 28 lipca zapraszamy na wywiad z doktorem Maciejem Henrykiem Górnym na kanale Mediów Narodowych, który zostanie przeprowadzony na żywo o godzinie 17.

Dodaj komentarz

Dr Maciej Henryk Górny o cybernetyce, Konfederacji, sytuacji w USA i wojnie cywilizacji w Mediach Narodowych

Zapraszamy na wywiad z Drem Maciejem Henrykiem Górnym o cybernetyce, Konfederacji, sytuacji w USA i wojnie cywilizacji, który odbędzie się we wtorek 14 lipca w Mediach Narodowych. Początek o godzinie 19:15.

Dodaj komentarz

Dr Maciej Henryk Górny w Mediach Narodowych

Zapraszamy na wywiad z doktorem Maciejem Henrykiem Górnym na kanale Mediów Narodowych, który ma zostać przeprowadzony w środę 8 lipca. Początek o godzinie 15.

Dodaj komentarz

Wypowiedź dra Macieja Henryka Górnego dla Radia Poznań

Zapraszamy do wysłuchania wypowiedzi dra Macieja Henryka Górnego dla Radia Poznań. Wypowiedź ta dotyczyła cenzury, „poprawności politycznej” i dyskryminacji osób o poglądach prawoskrętnych na uczelniach. Dr Górny przedstawił istotę problemu: ideologia zastępuje naukę, argumenty siły administracyjnej zastępują siłę rozumowych argumentów, a domniemanie niewinności jest wobec osób podejrzanych o „mowę nienawiści” często fikcją.
Dodaj komentarz

Dr Maciej H. Górny o cybernetyce, korona(ś)wirusie oraz kryzysie wartości w MN

Dodaj komentarz

Dr Maciej Henryk Górny w Mediach Narodowych

Kolejny wywiad z doktorem Maciejem Henrykiem Górnym na kanale Mediów Narodowych zostanie przeprowadzony i wyemitowany wieczorem w poniedziałek 8 czerwca. Wywiad będzie dotyczyć korona/ś/wirusa i cybernetyki w kontekście kryzysu wartości.

Serdecznie zapraszamy do oglądania.

https://www.youtube.com/channel/UCljSxZfGqR9GWJAMqIqZ0-g/videos

Dodaj komentarz

Dr Maciej Henryk Górny o lekturze Mariana Kowalskiego oraz o myśli geopolitycznej w PRL

Dodaj komentarz

Dr Maciej Henryk Górny u dra Tomasza Sommera o cybernetyce

Dodaj komentarz

Dr Maciej Henryk Górny o minusach ujemnych i minusach dodatnich koronaświrusa

Dodaj komentarz

Dr Maciej Henryk Górny, Hellenizacja sztuki Rzeczypospolitej Rzymskiej w ujęciu Tadeusza Zielińskiego

Zapraszamy do lektury tekstu dra Macieja Henryka Górnego, który ukazał się w artykule z AD 2017. Publikacja tekstu ma związek z przypadającą 21 kwietnia rocznicą założenia Rzymu. Od lat w okolicach tej daty Korporacja Akademicka Baltia oraz Narodowa Akademia Informacyjna – Oddział w Poznaniu organizują w tym czasie prelekcje poświęcone Antykowi i Cywilizacji Łacińskiej.

***

MACIEJ HENRYK GÓRNY

Hellenizacja sztuki Rzeczypospolitej Rzymskiej w ujęciu Tadeusza Zielińskiego

Zwycięstwo Rzymu […] nie zniszczyło cywilizacji greckiej, lecz ją ochroniło i przez zjednoczenie i pokój ocaliło ją dla siebie i dla nas

Tadeusz Zieliński

Artykuł niniejszy stanowi skromny przyczynek do studiów nad bogatym dorobkiem profesora Tadeusza Stefana Zielińskiego, najwybitniejszego polskiego (i jednego z najwybitniejszych w historii świata) badacza antyku. Klasyczną sztukę Hellenów uważał Zieliński za oryginalną, wyjątkową i przełomową; jego zdaniem przewyższała ona wyraźnie i znacznie sztukę tworzoną wcześniej i ówcześnie przez inne ludy. Prezentując wpływ Helleństwa na sztuki plastyczne antycznej Romy, nie omieszkano pokazać szerszego kontekstu procesów hellenizacyjnych, w tym wpływu helleńskiej i zhellenizowanej sztuki na różne dziedziny życia społecznego.

Tekst niniejszy poświęcony jest przede wszystkim hellenizacji sztuki rzymskiej, w mniejszym zaś stopniu hellenizacji w innych obszarach, w tym wpływowi sztuki na hellenizację innych dziedzin. Nie czyniono wyraźnego rozróżnienia na helleństwo i hellenizm1, choć ze względu na ramy czasowe (rozważania obejmują okres od ostatnich królów rzymskich do końca republiki) oraz doniosłość i oryginalność klasycznego dorobku greckiego, większość rozważań dotyczyć będzie helleństwa. W wywodach poniższych skupiono się na szeroko pojmowanych sztukach plastycznych:

Sztuki dzielimy przedewszystkim na plastyczne i muzyczne: pierwsze istnieją w przestrzeni, drugie – w czasie. 1. Do sztuk plastycznych należą: architektura (budownictwo), rzeźba i malarstwo. Wszystkie trzy sąsiadują z pewnemi rzemiosłami (ciesielskiem, kamieniarskiem, garncarskiem, kowalskiem, tkackiem i t.d.), które zaliczamy do dziedziny obyczajów: wyraźnej granicy pomiędzy niemi niema, a przedmiot dany zaliczamy do jednej lub do drugiej kategorji zupełnie konsekwentnie, zależnie od tego, czy przy jego wytwarzaniu przeważały względy (artystycznego) piękna, czy też (praktycznego) pożytku, jako jednego z objawów dobra”.2

Tekst ma w założeniu charakter antykwaryczny. Jego celem jest prezentacja zagadnienia hellenizacji sztuki rzymskiej oczyma profesora Tadeusza Stefana Zielińskiego, a więc zebranie, zorganizowanie i zwięzłe zaprezentowanie jego poglądów na ten temat. Wypada w tym miejscu wyjaśnić, dlaczego zajęto się dorobkiem Zielińskiego. Tadeusz Zieliński to najwybitniejszy polski badacz antyku i jeden z najwybitniejszych w historii świata. Co do tego nie ma wątpliwości chyba żaden polski badacz starożytności klasycznej i to mimo tego, iż wygłaszał Zieliński wiele ostrych i odważnych sądów, które budziły (i budzą nadal) sprzeciw i kontrowersje oraz przysparzały mu licznych przeciwników. Rozpoczynając swoją „Przedmowę” do „Starożytności bajecznej” (i jednocześnie do całego cyklu „Świata Antycznego”) cytuje Aleksander Krawczuk Kazimierza Kumanieckiego i rozwija jego myśl: „<<To najwybitniejszy filolog klasyczny, jakiego Polska w swej historii wydała, a również jeden z najwybitniejszych i najbardziej oryginalnych badaczy świata antycznego, jacy w ogóle istnieli>> – ta ocena Tadeusza Zielińskiego, wypowiedziana ćwierć wieku temu przez uczonego najwyższej miary, jakim był zmarły przed kilku laty Kazimierz Kumaniecki, nie straciła nic ze swego waloru, upływ czasu nie umniejsza postaci i zasług Zielińskiego. Jego dzieła trwają jako zdrowe, niezniszczalne cegiełki wciąż rosnącego gmachu humanistyki światowej, a także jako żywe czynniki kultury polskiej”3. Continue Reading »

Dodaj komentarz

Konferencja WSE UAM i NAI 6 III AD 2020 (Zajęcki, Budajczak, Jaskulski)

 

Dodaj komentarz

Dr Paweł Kawalerski – Polska Szkoła Cybernetyki w studiach nad bezpieczeństwem / Referat profesora Sienkiewicza | Konferencja 6 III AD 2020

Pułkownik profesor doktor habilitowany inżynier Piotr Sienkiewicz z Wojskowej Akademii Technicznej ze względów zdrowotnych odwołał w ostatniej chwili swój przyjazd na Konferencję. Referat profesora Sienkiewicza pt. „Od cybernetyki Wienera do cyberprzestrzeni. Polskie fascynacje cybernetyczne” odczytał doktor Paweł Kawalerski.

Dodaj komentarz

Konferencja WSE UAM i NAI 6 III AD 2020 (Klichowski, Szarejko, Zaborek)

Dodaj komentarz

Dr M. H. Górny, Prof. Marian Mazur – ideał naukowca? Konferencja WSE UAM i NAI 6 III AD 2020

Dodaj komentarz

Otwarcie Konferencji pt. „Cybernetyka a antropologia (także pedagogiczna) – w 111 rocznicę urodzin profesora Mariana Mazura”

Prodziekan ds. wydawniczych, organizacji studiów niestacjonarnych i podyplomowych Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, prof. UAM dr hab. Waldemar Segiet otwiera Konferencję pt. „Cybernetyka a antropologia (także pedagogiczna) – w 111 rocznicę urodzin profesora Mariana Mazura”. Konferencja objęta była patronatem Dziekan WSE UAM, prof. dr hab. Agnieszki Cybal-Michalskiej. Organizatorami Konferencji były: Narodowa Akademia Informacyjna – Oddział w Poznaniu oraz Zakład Badań nad Procesami Uczenia się i Zakład Poradnictwa Społecznego WSE UAM. Konferencję prowadzili: prof. UAM dr hab. Marek Budajczak i prof. UAM dr hab. Michał Klichowski (WSE UAM) oraz dr Maciej Henryk Górny (NAI). Za nagranie odpowiada pan Daniel Klimowicz.

Dodaj komentarz

Dr M. H. Górny o cybernetyce w NCzas TV

Dodaj komentarz

Konferencja pt. Cybernetyka a antropologia (także pedagogiczna) – w 111 rocznicę urodzin Mariana Mazura (uzupełnienie – 4.03 / Zmiana sali!)

Konferencja objęta jest patronatem Dziekana Wydziału Studiów Edukacyjnych, prof. dr hab. Agnieszki Cybal-Michalskiej.

PROGRAM KONFERENCJI – 6 marca 2020

„Cybernetyka a antropologia (także pedagogiczna) – w 111 rocznicę urodzin profesora Mariana Mazura”

Miejsce: Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (ul. Szamarzewskiego 89 w Poznaniu) sala B blok E

10.30 – Oficjalne otwarcie konferencji – Prodziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. UAM dr hab. Waldemar Segiet

Wprowadzenie – dr Maciej Henryk Górny – „Profesor Marian Mazur – ideał naukowca?”

11.00-12.00 płk prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz – „Od cybernetyki Wienera do cyberprzestrzeni. Polskie fascynacje cybernetyczne”

12.00-12.20 – prof. UAM dr hab. Michał Klichowski – „Nieomylne maszyny: Badania nad społecznym postrzeganiem systemów sztucznej inteligencji”

12.20-12.35 krótka przerwa

12.35-12.50 – prof. dr hab. inż. Jerzy Lechowski – „Naukowa teoria organizacji państwa”

12.50-13.15 – dr inż. Maciej Szarejko – „Ewolucje informacji w zwierzęciu i w maszynie”

13.15-13.30 – insp. Maciej Węgrzyn – „Cybernetyka a inne nauki (zwłaszcza humanistyczne)”

13.30-13.45 – Krzysztof Zaborek – „Antropologia św. Tomasza wobec psychocybernetyki Mazurowskiej”

13.45-14.00 – Dyskusja

14.00 – 14.45 Przerwa obiadowa

14.45-15.00 – dr hab. Maurycy Zajęcki – „Wczesne próby modelowania zjawisk prawnych w ujęciu cybernetycznym w polskiej teorii prawa (lata 60.-70.)”

15.00-15.15 – Jacek Śledziński – „Ograniczenia w organizacji pracy ludzkiej. Między cybernetyką a TOC”

15.15-15.30 – prof. UAM dr hab. Marek Budajczak – „Edukacja w cybernetycznej iluminacji Mariana Mazura”

15.30-15.45 – dr Paweł Kawalerski – „Zastosowanie programu badawczego Polskiej Szkoły Cybernetyki w studiach nad bezpieczeństwem”

15.45-16.00 – dr Maciej Henryk Górny – „Stosunek cybernetyki do teorii dowodów, czyli sztuki dochodzenia prawdy”

16.00-16.15 – Leszek Jaskulski – „Gramatyka w cybernetyce”

16.15-16.30 – Dominik Dudek – „Homeostaza w systemie autonomicznym”

16.30-16.45 – studenci UKSW – „Mazurowskie testy charakteru”

16.45-17.00 – Dyskusja, prezentacja pamiątek po śp. profesorze Marianie Mazurze – materiały Mazurowskie (nagrania etc.)

17.00 – Zamknięcie konferencji

***

Dnia następnego planowane są „poprawiny” na kwaterze Korporacji Akademickiej Chrobria przy Alejach dra Karola Marcinkowskiego 20a, już w luźniejszej atmosferze. Zaczynamy około godz. 14 i siedzimy do wieczora.

***

Za organizację odpowiadają: profesor Marek Budajczak (z ramienia Wydziału) oraz doktor Maciej Henryk Górny (Narodowa Akademia Informacyjna). Wstęp na konferencję (w roli słuchacza) jest wolny. Jeżeli ktoś chciałby wesprzeć działalność NAI, zwłaszcza nasze projekty wydawnicze, to będzie to mile widziane.

Zachęcamy do propagowania wydarzenia: lajkowania i szerowania na Facebooku, linkowania na swoich stronach i blogach oraz podawania wiadomości o wydarzeniu osobom potencjalnie zainteresowanym.

Kontakt z nami: archiwumcybernetyki@gmail.com

Dnia następnego zorganizujemy spotkanie mniej formalne – poza uniwersytetem – gdzie w luźniejszej atmosferze będzie można podyskutować (nie tylko) o: cybernetyce, teoriach informacji, prakseologii, antropologii, teorii, metodologii, filozofii i socjologii nauki, dorobku Śp.Śp. profesora Mariana Mazura i docenta Józefa Kosseckiego, teoriach i narzędziach zarządzania i organizacji.

https://www.facebook.com/polskaszkolacybernetyki/posts/2762183543829821

https://wse.amu.edu.pl/strona-glowna/content-wse/401662-cybernetyka-a-antropologia-takze-pedagogiczna-w-cxi-lecie-urodzin-prof.-mariana-mazura

Dodaj komentarz

Dr M. H. Górny o teorii dowodów i absurdach sądowych

W zeszły czwartek – tj. 27 II AD 2020 o godzinie 17 – doktor Maciej Henryk Górny udzielił wywiadu redaktorowi Markowi Mateckiemu na kanale Mediów Narodowych. Wywiad ten został po raz pierwszy wyemitowany w ubiegły poniedziałek (2 marca br.) i jest dostępny na kanale MN.  Zachęcam do jego obejrzenia, lajkowania, komentowania, szerowania, podsyłania znajomym etc.

 

Na początku nagrania doktor Górny reklamuje piątkową (6 III AD 2020) konferencję cybernetyczną na UAM, której współorganizatorem jest NAI Poznań. Później przedstawione są przypadki absurdalnej, skandalicznej „swobodnej” oceny dowodów. Dr M. H. Górny postuluje wprowadzenie (przynajmniej częściowe, stopniowe) teorii dowodów, pokazuje rozdźwięk, jaki występuje w narracji dzisiejszych „elit”: z jednej strony kontrolowanie i biurokratyzowanie życia zwykłych obywateli (gospodarka, medycyna, edukacja etc.) przedstawiane jest jako postęp, a jednocześnie w stosunku do sędziów jako postęp przestawia się swobodę i nieskrępowanie naukowymi teoriami. Dr Maciej H. Górny przedstawia sylwetkę profesora Andrzeja Januarewicza Wyszyńskiego – Polaka, który pełnił rolę prokuratora generalnego ZSRR przez część rządów Stalina – zwłaszcza w kontekście jego książki „Ocena dowodów sądowych w prawie radzieckim”. Pokazano, iż nie tylko wiele błędnych koncepcji prokuratora Wyszyńskiego pokutuje do dziś, ale też że w niektórych aspektach władze śledcze i sądy III RP stosują niższe standardy niż te wynikające z oficjalnego stalinowskiego podręcznika. Gdzieniegdzie pojawiają się sygnały o cofaniu się do czasów sprzed Wyszyńskiego, czasów bolszewickiego prymitywizmu prawniczego reprezentowanego przez Czelcowa czy Grodzieńskiego. Pod koniec pokazano, skąd można czerpać inspiracje przy tworzeniu propozycji naukowej teorii dowodów na potrzeby sądownictwa.
Dodaj komentarz

Dr M. H. Górny o banderowcach i cybernetycznej teorii systemów

Doktor Górny, opierając się na relacjach z pierwszej ręki, opisuje jak banderowcy i ich potomkowie zdobywali pozycję w PRL, a następnie w III RP i jak starali się zafałszować historię. W dalszej części omówiona zostaje teoria układów samodzielnych/systemów autonomicznych oraz jej zastosowanie do oceny działalności państw i narodów, zwłaszcza w kontekście infiltracji i zakłóceń. Na pytanie widza zadane na czacie (i przekazane w trakcie programu przez redaktora prowadzącego) powrócił wątek paszkwilu Radosława Patlewicza przeciw Śp. docentowi Józefowi Kosseckiemu. Doktor Górny wyraził gotowość do dyskusji i konfrontacji oraz przypomniał najważniejsze przekłamania i manipulacje Patlewicza jak kłamstwo o tym, że Kossecki nie spędził za kratami ani roku, czy kłamstwo o rzekomej  wrogości „wyznawców” Kosseckiego do katolicyzmu. Te i inne nieprawdziwe twierdzenia z paszkwilu Patlewicza były już kontrowane w nagraniu dra Macieja H. Górnego z 17 stycznia br na kanale NCzasTV. W komentarzach pod nagraniem z NCzasTV Patlewicz i jego zwolennicy w sposób nieudolny i kuriozalny próbowali bronić kłamstwa związanego z czasem przebywania Kosseckiego za kratami. Do wytkniętego kłamstwa o rzekomej wrogości do katolicyzmu nawet się nie odnieśli.

Dodaj komentarz

Dr M. H. Górny o alkoholu w NCzasTV (29.1.20)

Tym razem podjęto temat m.in. znaczenia alkoholu w Cywilizacji Łacińskiej i kulturze polskiej, antyalkoholowych fobii oraz leczniczych właściwości napojów alkoholowych domowej produkcji.

Polecamy również wcześniejsze nagrania o tematyce alkoholowej z udziałem dra Górnego: https://www.youtube.com/watch?v=lviUCRf5hAM „ALKOHOL i CYBERNETYKA – teoria i praktyka. Dr M. H. Górny” oraz  https://www.youtube.com/watch?v=Mkj3QQvIYBA  „Insp. Maciej Węgrzyn, dr Maciej Henryk Górny – Cybernetyka a alkohol (Oborniki Śląskie 8 IX AD 2018)”, jak również tabelę pokazującą informacyjne działanie alkoholu. Informacyjne działanie alkoholu tabela (pdf)

Dodaj komentarz

Analiza paszkwilu Patlewicza autorstwa dra Rafała Brzeskiego

Kopia wyroku w sprawie rewizyjnej Kosseckiego, Górnego i innych z maja 1964 (pdf) Niniejszy dokument załączamy w nawiązaniu do fałszywych informacji, które rozpowszechnia paszkwilant, a poniżej zamieszczamy analizę dr Rafała Brzeskiego.

Rafał Brzeski

Analiza materiału video opublikowanego pod adresem

https://www.youtube.com/watch?v=ufcK5iAS9SI

Osobnik A, jak się wydaje autor materiału, postawił tezę, że osobnik B współpracował w latach 1960. ze Służbą Bezpieczeństwa działając na szkodę bliżej nieokreślonej liczby osób. Na poparcie swojej tezy osobnik A przedstawia wybiórcze i niepełne dokumenty Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pochodzące z archiwum Instytutu Pamięci Narodowej oraz świadka – osobnika C.

Już na wstępie osobnik A określił osobnika B jako „agenta”, co ma pożądane w publicystyce zabarwienie negatywne, ale jest błędem merytorycznym, bowiem osobnik B będąc obywatelem polskim z definicji nie mógł być agentem instytucji podlegających MSW. Dla rodzimej służby agentem jest wyłącznie obywatel obcego państwa.

W materiale video brak informacji na rzecz jakiej instytucji wchodzącej w skład MSW miał działać osobnik B. Na podstawie niepełnych dokumentów można najwyżej domniemywać, że na rzecz wydziału IV Departamentu III MSW.

W trakcie ponad 22 minutowego materiału pada stwierdzenie osobnika A, że zachował się wpis ewidencyjny świadczący, że osobnik B był współpracownikiem MSW, ale wpisu tego w materiale nie okazano. Continue Reading »

Dodaj komentarz

Wypowiedź dra Górnego w sprawie paszkwilu Patlewicza

Powyżej piątkowe nagranie ze studia NCz!

W piątek 17 stycznia o godzinie 15:00 na kanale „Najwyższego Czasu!” planowane jest wystąpienie dra Macieja Henryka Górnego w obronie Śp. Pana Docenta Józefa Kosseckiego przed paszkwilem, który niedawno się ukazał.

Adres kanału: https://www.youtube.com/channel/UC8oDX7zC2JQZrOq4V9fVnHw

Na poniższym ekranie przypominamy poprzednią apologetykę dra Górnego.

Dodaj komentarz

Dr Maciej Henryk Górny, Niezawisłość w rękach sędziów jak brzytwa w rękach małpy?

Polecamy najnowsze wystąpienie dra Macieja Henryka Górnego w Mediach Narodowych.

Dodaj komentarz

Maciej Henryk Górny, „Za Heroda były niższe podatki! Korwin-Mikke a cybernetyka” NCzasTV

Powyżej udostępniliśmy nagranie wywiadu NCzas TV (kanał TV Tygodnika „Najwyższy Czas!”oraz stron nczas.com, wolnosc24.pl) z dr. Maciejem Henrykiem Górnym m.in. na temat cybernetyki, Janusza Korwin-Mikkego, prof. Mariana Mazura i doc. Józefa Kosseckiego.

***

Nagranie z kanału Mediów Narodowych ma się ukazać w Nowy Rok (najprawdopodobniej o godz. 14). Niewiele w nim będzie o cybernetyce, bo odcinek skupia się na sprawach prawnych i prawniczych, głównie sądowych. Link do kanału Mediów Narodowych: https://www.youtube.com/channel/UCljSxZfGqR9GWJAMqIqZ0-g

***

Z okazji nadchodzącego Nowego Roku 2020 życzymy naszym Współpracownikom, Słuchaczom i Czytaczom oraz wszystkim Sympatykom Narodowej Akademii Informacyjnej wszelkiej pomyślności, dobrego zdrowia, wielu duchowych, cybernetycznych, charyzmatycznych i nacjokratycznych inspiracji, wsparcia Bożej opatrzności i wytrwałości we wspólnych działaniach oraz powodzenia!

Dodaj komentarz

Maciej Henryk Górny, Wspólnota w ujęciu prof. Wolniewicza a wspólnota w ujęciu cybernetycznym

W najbliższy piątek, tj. 6 grudnia Roku Pańskiego 2018, na kwaterze Korporacji Akademickiej Akropolia Cracoviensis przy ul. Stefana Batorego 5 w Krakowie, odbędzie się kwatera naukowa, w ramach której dr Maciej Henryk Górny wygłosi prelekcję pt. „Wspólnota w ujęciu profesora Bogusława Wolniewicza a wspólnota w ujęciu cybernetycznym”, planowany początek o godzinie 18. Serdecznie zapraszamy!

Dodaj komentarz

Maciej Henryk Górny, Kim był prof. Wolniewicz i czym jest prawoskrętność?

Dodaj komentarz

Wywiad z Maciejem Węgrzynem

Barbara Kozieł-Graczyk: – Kim Pan właściwie jest? Inżynierem czy cybernetykiem?

Maciej Węgrzyn: – Pan Jourdain w komedii Moliera „Mieszczanin szlachcicem” ze zdumieniem stwierdził, że przez 40 lat mówił prozą, wcale o tym nie wiedząc. Cybernetyka to nauka o sterowaniu, a każdy z nas steruje i sobą, i otoczeniem.
Jak mawiał prof. Marian Mazur – zrozumienie zasad uwalnia nas od metody prób i błędów. Continue Reading »

Dodaj komentarz

Spotkanie poświęcone dorobkowi i poglądom prof. Bogusława Wolniewicza

W najbliższą sobotę – tj. 9 listopada Roku Pańskiego 2019 – odbędzie się spotkanie poświęcone dorobkowi i poglądom Śp. pana profesora Bogusława Wolniewicza. Miejscem spotkania będzie kwatera K! Chrobria przy Alejach Karola Marcinkowskiego 20a w Poznaniu. Prowadzący to dr hab. Maurycy Zajęcki (Korporacja Akademicka Chrobria) i dr Maciej Henryk Górny (Korporacja Akademicka Baltia). Godzina rozpoczęcia – 19.00. Spotkanie (otwarta korporacyjna kwatera naukowa) ma być bardziej interaktywne niż zwykle. Jeżeli chodzi o wstępne prelekcje, to mają być one w założeniu krótkie. Maurycy Zajęcki ma zaprezentować w ogólnym zarysie Wolniewiczowskie aporie, natomiast Maciej Henryk Górny skupi się na podejściu profesora Bogusława Wolniewicza do wolności, prawa i cywilizacji ze szczególnym uwzględnieniem występujących na tym obszarze antynomii, sprzeczności i nieporozumień.

Dodaj komentarz

Maciej Henryk Górny, Alkohol i cybernetyka. Teoria i praktyka

Nagranie pojawiło się z opóźnieniem, ponieważ red. Wasiukiewicz miał zastrzeżenia do tego, że było widać etykiety.
***
Na najbliższą środę, tj. 23 X AD 2019, zaplanowane jest wystąpienie dra Macieja Henryka Górnego w Mediach Narodowych, którego tematem ma być „Alkohol i cybernetyka. Teoria i praktyka”. W pierwszej części dr Górny omówi wpływ alkoholu na organizm człowieka w zależności do fazy, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki informacyjnej, a następnie pokaże praktyczne konsekwencje i zastosowania tej wiedzy. W drugiej części programu będzie mowa o nalewkach leczniczych i kulturze picia. Zapraszamy do oglądania!
Link do nagrania na kanale Mediów Narodowych: https://youtu.be/lviUCRf5hAM
***

 

Dodaj komentarz

Dr Maciej Henryk Górny w programie Mediów Narodowych, część druga

We wtorek 8 października dr Maciej Henryk Górny po raz drugi wystąpi w programie Mediów Narodowych. Tematyka dotyczyć ma cybernetyki i zarządzania. Początek (na żywo) o godzinie 16.00. Serdecznie zapraszamy.

Kanał „Media Narodowe” na YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCljSxZfGqR9GWJAMqIqZ0-g

Dodaj komentarz

Dr Maciej Henryk Górny, Wolność i wartości – wokół myśli Bogusława Wolniewicza

Polecamy uwadze tekst dra Macieja Henryka Górnego, który ukazał się w zeszłym roku w czasopiśmie „Pro Fide Rege et Lege”.

Maciej Henryk Górny, Wolność i wartości – wokół myśli Bogusława Wolniewicza (pdf)

Dodaj komentarz

Wystąpienie dra Macieja Henryka Górnego w programie Mediów Narodowych

We wtorek 17 września AD 2019 dr Maciej Henryk Górny – współzałożyciel i koordynator Poznańskiego Oddziału Narodowej Akademii Informacyjnej – wystąpił w programie Mediów Narodowych.
Wywiad pt. „Kim są polscy naukowcy wyklęci Koneczny, Mazur i Wolniewicz?” dotyczył cybernetyki (i cybernetyków), dorobku profesora Bogusława Wolniewicza oraz profesora Feliksa Konecznego.

Dodaj komentarz

Dr Maciej Henryk Górny, Optymalizacja czynności wstępnych przed przesłuchaniem z wykorzystaniem cybernetyki

W dniach 26-28 VI AD 2019 dr Maciej Henryk Górny – współzałożyciel i koordynator NAI Poznań – brał udział w X Jubileuszowym Zjeździe Katedr, Zakładów i Pracowni Kryminalistyki, którego przewodnim tematem naukowym była „Kryminalistyka wobec pomyłek sądowych”. Konferencja odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i była organizowana przez Pracownię Kryminalistyki WPiA UMK oraz Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne. Drugiego dnia konferencji doktor Górny wygłosił referat pt.”Optymalizacja czynności wstępnych przed przesłuchaniem z wykorzystaniem cybernetyki”. Tego samego dnia był gościem kwatery toruńskiej korporacji akademickiej K! Kujawja.

Dodaj komentarz

Dr Maciej Henryk Górny – Prawo prawoskrętne cz. I. (Wolniewicz etc.)

Wystąpienie nawiązywało do artykułu doktora Górnego pt. „Prawo prawoskrętne”, który ukazał się 6tego czerwca br. w najnowszym – 81wszym – numerze czasopisma naukowego „Pro Fide Rege et Lege”.

Dodaj komentarz

Insp. Maciej Węgrzyn, Antynomie w naukach humanistycznych (transhumanizm)

Dodaj komentarz

Spotkanie NAI Poznań

art cathedral christ christian

Photo by Pixabay on Pexels.com

W piątek i sobotę 26 i 27 kwietnia Roku Pańskiego 2019 odbędzie się kolejna kwatera naukowo-trunkowa Korporacji Akademickiej Baltia stanowiąca jednocześnie seminarium Poznańskiego Oddziału Narodowej Akademii Informacyjnej. Spotkanie odbędzie się na kwaterze Chrobrii przy Alejach Karola Marcinkowskiego 20a w Poznaniu. Dokładny plan podamy w najbliższym czasie, ale najprawdopodobniej w piątek zaczniemy koło 15 a w sobotę koło 13. Wśród prelegentów m.in. doktor Maciej Henryk Górny oraz inspektor Maciej Węgrzyn. W programie tematy cywilizacyjne, antyczne oraz zagadnienia cybernetyki i zarządzania.

21 kwietnia przypada rocznica założenia Rzymu. Od lat w okolicach tego terminu K! Baltia organizuje prelekcje związane z Cywilizacją Łacińską i antyczną Romą. Teraz rocznica ta wypada w Święto Zmartwychwstania Pańskiego; warto zastanowić się nad wpływem rzymskiego i helleńskiego geniuszu na rozwój Kościoła i Chrześcijaństwa oraz nad tym, co zrobić, aby przyczynić się do zmartwychwstania Cywilizacji Łacińskiej.

Dr Górny w swoich wystąpieniach zamierza poruszyć różnice między cywilizacyjnymi rozważaniami profesora Feliksa Konecznego i docenta Józefa Kosseckiego z jednej a profesora Bogusława Wolniewicza z drugiej strony, a także poglądy profesora Tadeusza Zielińskiego (najwybitniejszego polskiego badacza starożytności klasycznej) na znaczenie Antyku dla potomnych.

Naszym czytelnikom i słuchaczom pragniemy złożyć serdeczne życzenia spokojnych, radosnych i błogosławionych Świąt Wielkanocnych.

Dodaj komentarz

Insp. Maciej Węgrzyn, Cybernetyka w zarządzaniu

Powyżej udostępniamy listę odtwarzania serii wykładów insp. Macieja Węgrzyna z cyklu „Cybernetyka w zarządzaniu” inaczej zwane „Kapitał ludzki w zarządzaniu” wygłoszonych w 2018 roku w Obornikach Śląskich. Kolejne filmy będziemy sukcesywnie dodawać do powyższej listy.

Dodaj komentarz

Nowe materiały dotyczące prof. Mariana Mazura

Styczeń to nie tylko miesiąc urodzin Śp. docenta Józefa Kosseckiego, ale również śmierci profesora Marina Mazura. Z tej okazji udostępniamy następujące materiały: wywiad prasowy z Marianem Mazurem „Jak rozpoznać charakter człowieka” (czasopismo „Ekran”), artykuł Mariana Mazura „O potrzebie cybernetycznych badań rozwoju” zamieszczony w pierwszym numerze czasopisma „Problemy inwestowania i rozwoju” (1966), opinię Mariana Mazura o przekładzie książki Leonida Tiepłowa „Szkice o cybernetyce”, oraz nekrologi informujące o śmierci prof. Mariana Mazura. Ponadto zamieszczamy fotografię przedstawiającą prof. Mariana Mazura wraz z żoną – Hanną Mazurową. Jeżeli ktoś poznaje miejsce, w którym została wykonana fotografia, to prosimy o powiadomienie nas.

Marian Mazur, Jak rozpoznać charakter człowieka (czasopismo „Ekran”) (pdf)

Marian Mazur, O potrzebie cybernetycznych badań rozwoju, w: „Problemy inwestowania i rozwoju” 1966, R. 1, nr 1, s. 1-4. (pdf)

Marian Mazur, Opinia o przekładzie książki L. Tiepłowa „Szkice o cybernetyce” (pdf)

Nekrologi informujące o śmierci prof. Mariana Mazura (pdf)

Za udostępnienie materiałów składamy podziękowania pani Krystynie Zaniewskiej, wdowie po doktorze Zbigniewie F. Zaniewskim, uczniu profesora Mariana A. Mazura. Materiały zeskanowali pan Daniel Klimowicz i doktor Maciej H. Górny.

Dodaj komentarz

Doc. Józef Kossecki o ACTA (2), mediach, kradzieży informacji i anachronicznej biurokracji

W związku z planowanym wprowadzeniem ACTA 2 przypominamy wciąż aktualną wypowiedź Śp. docenta Józefa Kosseckiego o ACTA, mediach, kradzieży informacji i anachronicznej biurokracji, która została zarejestrowana podczas seminarium Narodowej Akademii Informacyjnej w Poznaniu w dniu 28 stycznia AD 2012.

Dodaj komentarz

Nowe materiały dotyczące pracy naukowej doc. Józefa Kosseckiego

Z okazji przypadającej 18 stycznia rocznicy urodzin docenta Józefa Kosseckiego zamieściliśmy skany dotychczas niepublikowanych materiałów: opinii naukowej profesora Mariana Mazura o docencie Józefie Kosseckim z dnia 20 lutego 1976 roku (maszynopis i własnoręczny podpis) oraz tekstu wystąpienia doc. Kosseckiego wygłoszonego w dniu 21 czerwca 1977 roku podczas obrad sekcji epistemologicznej Ogólnopolskiego Zjazdu Filozofów w Lublinie (list z imiennym zaproszeniem, maszynopis wystąpienia i odręczne notatki). Ponadto zamieszczamy niepublikowany dotychczas w internecie syllabus podyplomowego studium dziennikarsko-wydawniczego Uniwersytetu Wrocławskiego z 1972 roku, na którym wykładał doc. Józef Kossecki.

Za udostępnienie zbiorów archiwalnych pragniemy podziękować Pani profesor Elżbiecie Kosseckiej, wdowie po docencie Józefie Kosseckim.

Doc. dr Józef Kossecki, Tekst przemówienia wygłoszonego podczas obrad sekcji epistemologicznej Ogólnopolskiego Zjazdu Filozoficznego w Lublinie w dniu 21 czerwca 1977 r. (pdf)

Prof. dr Marian Mazur, Opinia naukowa o doc. dr Józefie Kosseckim, Warszawa 20.2.1976 (pdf)

Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Zaoczne Podyplome Studium Dziennikarsko-Wydawnicze, Materiały (syllabus), Wrocław 1972 (pdf)

 

 

Dodaj komentarz

[Reupload] Dr Rafał Rzepka, Sztuczna inteligencja a zdrowy rozsądek

Ponownie udostępniamy wykład dra Rafała Rzepki. Jest to wersja nagrania z poprawioną ścieżką dźwiękową.

Nagranie pochodzi z okresu, gdy dźwięk rejestrowany był jeszcze mikrofonem kierunkowym. Ścieżka dźwiękowa została nieco oczyszczona a jakość dźwięku poprawiona: pogłośniono głos Prelegenta, wyciszono dźwięki wentylatorów z laptopa i wyświetlacza (wentylatory te były głównymi źródłami zakłóceń). Mikrofon kierunkowy był później wykorzystywany wyłącznie w bardzo małych pomieszczeniach. Obecnie wprowadziliśmy już lepsze rozwiązania.

Dodaj komentarz

Dr Maciej Henryk Górny, Wolność i wartości. Wokół myśli Bogusława Wolniewicza

W najnowszym numerze czasopisma Pro Fide, Rege et Lege (80) ukazał się tekst dra Macieja Henryka Górnego pt. „Wolność i wartości. Wokół myśli Bogusława Wolniewicza”.

Początkowy fragment tekstu: https://konserwatyzm.pl/gorny-wolnosc-i-wartosci-wokol-mysli-boguslawa-wolniewicza

Spis treści PFReL nr 80: https://sklep.konserwatyzm.pl/pro-fide-rege-et-lege-802018-p-71.html

Zeskanowany fragment tekstu s. 216, 217.

 

Dodaj komentarz

Dr Maciej Henryk Górny Apel ws. działalności cybernetycznej

Dodaj komentarz

Życzenia świąteczne

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku AD 2019 wszystkim naszym Czytelnikom w imieniu Redakcji socjocybernetyka.pl składamy serdeczne życzenia wielu inspiracji naukowych, wszelkiej pomyślności oraz błogosławieństwa Bożego.

Dodaj komentarz

Dr Maciej Henryk Górny, Cybernetyczne spojrzenie na prawo – przyczynek do historii cybernetyki prawniczej

Zapraszamy do lektury artykułu dra Macieja Henryka Górnego (NAI Poznań), który został opublikowany w Czasopiśmie Prawno-Historycznym, a następnie udostępniony w internecie. Czasopismo Prawno-Historyczne jest wydawane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.

Poniżej: opis bibliograficzny, link do artykułu na stronie internetowej czasopisma oraz jego streszczenie.

Maciej Henryk Górny, Cybernetyczne spojrzenie na prawo – przyczynek do historii cybernetyki prawniczej, w: „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2017, Tom LXIX, zeszyt 2, s. 225-254.

https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/15153/14913

Cybernetyka jest nauką o sterowaniu, a prawo jest jedną z metod sterowania społecznego. Zarówno zainteresowanie cybernetyków prawem, jak i zainteresowanie prawników cybernetyką są czymś naturalnym. Artykuł omawia historię rozwoju myśli ludzkiej, który doprowadził w końcu do powstania cybernetyki. Sięgnięto do starożytnej Grecji, w której zagadnienia władzy i rządzenia były badane naukowo i omawiane publicznie, w przeciwieństwie do państw starożytnego Bliskiego Wschodu, w których zagadnienia władzy traktowane były magicznie i uchodziły za wiedzę tajemną. Wspomniano o cybernetycznych koncepcjach Trentowskiego wyrażonych w jego traktacie z 1843. Następnie opisano poglądy na prawo Wienera, który uchodzi za twórcę cybernetyki jako osobnej dziedziny naukowej. Wspomniano o przyczynach zwalczania, a następnie promowania cybernetyki w ZSRR. Zaprezentowano cybernetyczno-prawne publikacje polskich prawników-teoretyków: Studnickiego, Kiszy i Malinowskiego. Pokazano największe osiągnięcia i główne założenia polskiej szkoły cybernetyki stworzonej przez Mariana Mazura i rozwiniętej przez Józefa Kosseckiego oraz poglądy niektórych polskich cybernetyków na prawo. Wspomniano o wykorzystywaniu cybernetyki przez polskich kryminalistyków, zwłaszcza przez Mirosława Owoca. Odniesiono się też do najnowszych publikacji cybernetyczno-prawnych. Dokonano stosownych zestawień, porównań i podsumowań. Choć artykuł skupia się na podejściu antykwarycznym, a nie merytorycznym, to pozwolono sobie nieraz na podkreślenie wad i zalet poszczególnych koncepcji.

Dodaj komentarz

NAI Poznań: Cybernetyka a alkohol – T. Tomaszewski, M. Górny, M. Węgrzyn

Informacyjne działanie alkoholu – tabela (pdf)

Dodaj komentarz

Dr Maciej Henryk Górny Apel ws. udostępniania materiałów z cybernetyki

Dr Maciej Henryk Górny Apel ws. udostępniania materiałów z cybernetyki. Nagranie zostało dokonane 12 października Roku Pańskiego 2018 w gabinecie Śp. docenta Józefa Marii Stefana Ferdynanda Kosseckiego w Jego warszawskim mieszkaniu.