Cybernetyka społeczna

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zakładu Kryminologii „Zastosowania cybernetyki w kryminalistyce, kryminologii, prawie i naukach o bezpieczeństwie”

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zakładu Kryminologii Stosowanej WAiBN AJP — „Zastosowania cybernetyki w kryminalistyce, kryminologii, prawie i naukach o bezpieczeństwie”  Gorzów Wielkopolski, 7 IV AD 2022  Organizator, moderator: doktor Maciej Henryk Górny   Otwarcie Konferencji — Prodziekan Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża dr Joanna Lubimow (11.30-11.35)  Wprowadzenie do Konferencji — dr Maciej […]

Dr Maciej Henryk Górny o lekturze Mariana Kowalskiego oraz o myśli geopolitycznej w PRL

Nowe materiały dotyczące pracy naukowej doc. Józefa Kosseckiego

Nowe materiały dotyczące pracy naukowej doc. Józefa Kosseckiego

Z okazji przypadającej 18 stycznia rocznicy urodzin docenta Józefa Kosseckiego zamieściliśmy skany dotychczas niepublikowanych materiałów: opinii naukowej profesora Mariana Mazura o docencie Józefie Kosseckim z dnia 20 lutego 1976 roku (maszynopis i własnoręczny podpis) oraz tekstu wystąpienia doc. Kosseckiego wygłoszonego w dniu 21 czerwca 1977 roku podczas obrad sekcji epistemologicznej Ogólnopolskiego Zjazdu Filozofów w Lublinie […]

Spotkanie z doc. Józefem Kosseckim

Zapraszamy na dwudniowe zajęcia z docentem Józefem Kosseckim, które rozpoczną się w sobotę 18 stycznia 2014 roku w lokalu przy ul. Strzeszyńskiej 31 (wjazd od Jasielskiej) w Poznaniu o godz. 13 i w części nieoficjalnej potrwają do g. 21. Niedzielne zajęcia (19.1) rozpoczną się o godz. 11 i zakończą o godz. 18.45. W trakcie zajęć […]

Doc. Kossecki o potrzebie szkoleń z PR dla funkcjonariuszy Kościoła i narodowców

Maciej Węgrzyn: Cybernetyka władzy

Maciej Węgrzyn Częstochowa, 7.03.2010 Cybernetyka władzy Streszczenie Przedmiotem niniejszego artykułu jest ustalenie , w jaki sposób wypełnianie funkcji sterowniczych w systemie sterowniczym prowadzi do powstawania zjawiska zwanego sprawowaniem władzy. Opierając się na pracach M. Mazura wprowadzono pojęcia systemu sterowniczego, funkcji sterowniczych, mocy systemu, rozdzielania mocy w systemie i powstawania aparatu władzy, który tę moc dystrybuuje. […]

Doc. Kossecki o biurokracji bankowej w kontekście wyboru Papieża

Dr R. Brzeski: Organizacja bez organizacji

Organizacja bez organizacji Jeśli chce się dobrze rządzić krajem wielkości Polski, to potrzeba około półtora miliona podobnie myślących ludzi. Nie muszą być z tej samej partii, czy grupy politycznej, ale muszą kierować się tym samym katalogiem wartości. Tak w życiu publicznym, jak prywatnym. Ludzie ci muszą być obecni na wszystkich szczeblach administracji państwowej, rządowej i […]

Metacybernetyka w naukach biologicznych cd.

Najbliższe poznańskie seminarium z doc. Józefem Kosseckim zaplanowane jest na piątek 15 marca, początek o godzinie 16.00 na kwaterze przy Alejach Marcinkowskiego 20a. Kontynuowana będzie tematyka metacybernetyczna, zostaną omówione właściwe zastosowania metacybernetyki w naukach biologicznych, a ponadto rodzaje systemów i procesów sterowania.

Spotkanie na UAM z doc. Józefem Kosseckim

W dniu 26.05.2011 o godz. 14.33 (w przeddzień spotkania) otrzymaliśmy poniższe pismo, które było związane z wcześniejszymi naciskami ze strony części kadry. W związku z tym spotkanie z tą samą osobą odbędzie się u nas w lokalu przy al. Marcinkowskiego 20a w Poznaniu.  Początek o godz. 16.45 (lokal będzie otwarty już wcześniej od godz. 16). […]

J. Kossecki: Cybernetyka społeczna

Za zgodą i na życzenie doc. Józefa Kosseckiego udostępniono w celach naukowych kopię kolejnej pozycji tego autora. Drugie, PWN-owskie wydanie „Cybernetyki społecznej” z 1981 roku zostało znacznie uzupełnione i poprawione. J. Kossecki, Cybernetyka społeczna (pdf)

J. Kossecki: Cybernetyczna teoria cywilizacji

Doc. Józef Kossecki w trakcie wykładu. Na tablicy wskaźniki „bizantyjskości” życia publicznego w  Polsce prezentujące rozrost biurokracji w czasie od 1946 do 2009 r. oraz wzrost reglamentacji od 1989 do 2009 r. wg. GUS (opis tabelki, od góry: „zatrudnieni w cywilnej administracji publicznej w tys., bez MON i MBP”,  nad drugą tabelką „1953 r. etatowi […]

Cywilizacja jako system sterowania społecznego

Schemat sprzężenia zwrotnego między kierownictwem a wykonawcami 7 listopada odbyło się  kolejne spotkanie z doc. Józefem Kosseckim, którego tematem była „Cywilizacja jako system sterowania społecznego. Cywilizacja w ujęciu cybernetycznym”.

Józef Kossecki: Historia systemu sterowania społecznego Kościoła Katolickiego

Książka w wersji elektronicznej dostępna tylko na socjocybernetyka.pl Józef Kossecki, Historia systemu sterowania społecznego Kościoła Katolickiego, Kielce 1999. (plik pdf)   SPIS TREŚCI Przedmowa Wstęp Pojęcie systemu sterowania społecznego Ogólna analiza systemu sterowania społecznego Kościoła katolickiego System sterowania społecznego Kościoła katolickiego od założenia do edyktu mediolańskiego System sterowania społecznego Kościoła katolickiego od edyktu mediolańskiego do […]

Wykłady doc. Józefa Kosseckiego i dra Rafała Brzeskiego

W dniu 3 lipca odbyły się wykłady doc. Józefa Kosseckiego i dra Rafała Brzeskiego.  Tematem wykładu dra Brzeskiego była: Prowokacja w walce informacyjnej, natomiast wystąpienie doc. Kosseckiego było kontynuacją cyklu pt. Proces powstawania nowoczesnych narodów. Następnego dnia po mszy św. w klasycznym rycie rzymskim, która rozpoczęła się o godz. 14.00, w salce kościoła oo. Franciszkanów […]

Cykl wykładów: Proces powstawania nowoczesnych narodów

25 IV AD 2010 (niedziela) odbędzie się kolejne otwarte spotkanie z doc. Józefem Kosseckim na kwaterze korporacji akademickiej przy Alejach Marcinkowskiego 20a.* Program zajęć godz. 12.00 – 14.30 rozpoczęcie cyklu wykładów pt. Proces powstawania nowoczesnych narodów oraz związane z nim powstawanie ruchów narodowych i klasowych oraz ich relacje; godz. 14.30 – 15.30  sprawy organizacyjne, dłuższa […]

Demografia polityczna i historyczna

Przed analizą socjocybernetyczną proponujemy podstawową literaturę (skrypt cybernetyczny ukaże się w dalszym ciągu). Warto zapoznać się z publikacjami Zofii Daszyńskiej-Golińskiej, Zarys ekonomii społecznej, Lwów, 1898 r. Polecam fragment o znaczeniu demografii w ekonomii s.50, a także s.59 i dalsze, czyli teoria Malthusa i jej ostra krytyka. Zwracam uwagę na fragment ze s. 60: „Wola ludzka […]

Podstawy naukowe nacjokratyzmu – nowość! Wstęp i pierwszyhttps://wordpress.com/post/9036756/82# rozdział nowej książki dla serwisu www.socjocybernetyka.pl

Hasła głoszone przez ideologów Ligi Narodowej, nawołujące do krzewienia świadomości polskiej wśród ubogich warstw społecznych oraz solidaryzmu narodowego były powszechne wśród arystokracji, ziemiaństwa i inteligencji doby narodzin nowoczesnego narodu.* Reprezentował je obóz narodowy. Akcenty idei solidaryzmu pojawiają się między innymi w doktrynach politycznych nurtu organicznego konserwatyzmu. Solidaryzm jako kierunek społeczno-polityczny powstał w II połowie XIX […]

Cywilizacja Łacińska w ujęciu cybernetyki społecznej

Dnia 25 kwietnia AD 2009 w Poznaniu w sali konferencyjnej budynku „Delta” przy ulicy Towarowej odbyła się konferencja naukowa dotycząca Cywilizacji Łacińskiej. Organizatorami konferencji byli: Polska Korporacja Akademicka Baltia oraz środowisko Klubu Polityki Narodowej. Konferencja miała związek z przypadającą na 21 kwietnia rocznicą założenia Rzymu. Głównym punktem konferencji było obszerne wystąpienie doc. dra Józefa Kosseckiego […]